PLEX

Plex och den smarta tillverkningsplattformen från Rockwell Automation kopplar samman människor, system, maskiner och leveranskedjan

PLEX från Rockwell Automation är en SaaS (Software-as-a-Service) tillverkningsplattform för flera användare som fungerar i stor skala och inkluderar avancerad produktionsplanering, kvalitet och hantering av leveranskedjan. Tillsammans med Rockwells övriga mjukvarulösningar utgör mjukvaran marknadens ledande hårdvaru- och mjukvaruplattform för design, drift och underhåll av tillverkningsautomation och styrsystem.

PLEX-lösningen från Rockwell Automation blir allt vanligare i takt med att allt fler kunder flyttar sina industriella applikationer till molnet och behovet av att omvandla realtidsdata till användbara insikter ökar.

PLEX Smart Manufacturing Platform integreras enkelt med Rockwells FactoryTalk-svit för att optimera affärsverksamheten och göra övergången till smart tillverkning till en verklighet, och används ofta inom metall-, elektronik-, livsmedels- och läkemedelstillverkning.

PLEX ger dig tillgång till en komplett plattform för digital omvandling som kommer att lösa aktuella behov i produktionen, samtidigt som investeringen säkerställer enkel åtkomst till befintliga och framtida digitala lösningar.