PLEX

Plex och den smarta tillverkningsplattformen från Rockwell Automation kopplar samman människor, system, maskiner och leveranskedjan

Plex ger dig tillgång till en komplett digital transformationsplattform som kommer att lösa nuvarande behov i produktionen, samtidigt som investeringen säkerställer enkel tillgång till befintliga och framtida digitala lösningar.