Cybersäkerhet för Industri 4.0

Hur säkerställer du åtkomsten till dina produktionsdata när du ansluter maskinerna till Internet?

Maskinbyggare och OEM-tillverkare använder fjärråtkomst alltmer för åtkomst till ett automatiserat system eller en maskin i industrin. Industriell fjärråtkomst har blivit en naturlig del av vardagen för automationsingenjörer på mindre än åtta år, och den har ersatt telefonanslutningen för att få tillgång till produktionsanläggningar. Ord som ”industriell router” och ”VPN” används nu i stor utsträckning i serviceorganisationer. 

Cybersäkerhet inom industrisegmentet, ofta kallat industriell cybersäkerhet eller säkerhet för operativ teknik (OT), fokuserar på att skydda kritisk infrastruktur, industriella styrsystem (ICS) och andra tillgångar inom operativ teknik från cyberhot.