Monteringshjälp

Vi har på Wexoe levererat kundanpassade lösningar och montering för den danska och svenska elindustrin sedan 1958. Vi sammanställer specifika lösningar med marknadens starkaste varumärken på vår egen monteringsavdelning, vilket säkerställer hög kvalitet och snabb hantering nära kunden.

Våra kunder i Norden får anpassade kvalitetslösningar som vi kan leverera snabbt och med en hög grad av flexibilitet. Som teknisk partner har vi insikten som behövs för att sparra om de bästa lösningarna, och vi kan sedan leverera dem från vår egen monteringsavdelning. Vi utför monteringen utifrån marknadens starkaste varumärken, och vi kan i kombination med professionell kundservice, stort engagemang och flexibilitet i samarbetet och helt automatiserat lager och logistik alltid erbjuda exakta kvalitetslösningar snabbt.