FTTO Switch

FTTO är ett standardkrav och ett decentraliserat kabeldragningskoncept för moderna kontorsmiljöer.

Wexoes leverantör till Fiber To The Office (FTTO) är Microsens.

Den kombinerar fördelarna med den högeffektiva fiberoptiska tekniken med flexibiliteten hos twisted pair-kablar.

Till skillnad från det etablerade strukturerade kabelnätet (SCN) använder FTTO dessutom framtidssäkra fiberoptiska kablar för steglös kabeldragning och horisontella ledningar.

Kopparkablar används uteslutande för att ansluta terminalutrustning som arbetsstationer, VoIP-telefoner eller IP-kameror.

Som ett resultat av detta erbjuder MICROSENS Micro Switches omfattande funktioner för energihantering, t.ex. Power-over-Ethernet och energieffektiv Ethernet.

Med MICROSENS FTTO kan företag dra nytta av en mycket kostnadseffektiv nätverksinfrastruktur som erbjuder flexibilitet, skyddar investeringar och minskar livscykelkostnaderna.