Vi är Wexoe Industry

Aktuellt

Fjärraccess med HMS eWON

Kunskap och tjänster som skapar värde

Lokal automationspartner med fokus på produktivitet och driftsäkerhet
Som lokal partner och expert inom ett av världens ledande automationsföretag utarbetar vi den rätta lösningen tillsammans med våra kunder, med fokus på produktivitet och driftsäkerhet.

Lösningar

maskinsäkerhet

Safety

smart machines

Smart Machines

Projekt og teknisk support
Til maskinbyggere

1958

Grundlagt

4

Divisioner

80

Metarbetare

44

Internationale partners