En robothand som spelar shack.

Machine Learning

Machine Learning och dess roll inom industriell automation

Machine learning en central del av artificiell intelligens (AI), spelar en avgörande roll i den industriella automationssektorn. Genom att utveckla algoritmer som möjliggör för datorer att lära sig från data, erbjuder machine learning en väg mot självlärande maskiner och processer. Denna teknologi möjliggör för maskiner att identifiera mönster och göra datadrivna beslut, vilket ökar effektiviteten och minskar driftskostnaderna över tid. 

Rockwell Automation och deras använding av machine learning 

Industrijätten Rockwell Automation har omfamnat machine learning för att förbättra deras “SMART-Machines” och tillverkningsprocesser. Företaget integrerar machine learning för att realisera prediktivt underhåll, kvalitetskontroll och ökad operativ effektivitet. Genom att använda data från sensorer och andra källor i realtid, kan machine learning -algoritmer förutse utrustningsfel innan de inträffar och optimera produktionsprocesser, vilket resulterar i förbättrad prestanda för automatiserade system. 

Machine learnings bidrag till Industri 4.0 

En kritisk komponent i övergången till Industri 4.0 är anvädningen av machine learning som karaktäriseras av automatisering och datautbyte inom tillverkningsindustrin. Rockwell Automation använder machine learning för att driva innovation inom denna arena, genom att erbjuda lösningar som inte bara förbättrar produktiviteten utan också stöder en mer hållbar och anpassningsbar tillverkningsmiljö.

FactoryTalk Analytics, en plattform från Rockwell Automation, exemplifierar företagets engagemang för att använda machine learning i industriella applikationer. Denna plattform utnyttjar machine learning för att analysera industriella data och ge insikter som möjliggör för tillverkare att förutsäga och förebygga potentiella driftsstopp och andra frågor, vilket optimerar driftseffektivitet och minskar kostnader. 

Framsteg 

Rockwell Automation fortsätter att utforska och implementera machine learning -tekniker för att möta de växande behoven hos industriella tillverkare. Genom att erbjuda avancerade lösningar, hjälper företaget kunderna att navigera genom komplexiteten i modern tillverkning, öka sin konkurrenskraft och uppnå sina affärsmål. Rockwell Automation är engagerad i att främja innovation och utveckling inom industriell automation, vilket gör det möjligt för företag att utnyttja kraften i machine learning för att transformera sina operationer. 

Rockwell Automation står i frontlinjen för att integrera machine learning inom industriell automation, vilket driver framsteg mot Industry 4.0. Genom att implementera machine learning i sina “SMART-Machines” och tillverkningsprocesser, möjliggör företaget prediktivt underhåll, förbättrad kvalitetskontroll och ökad operativ effektivitet. Denna teknik erbjuder en väg framåt för tillverkare som strävar efter att förbättra sina processer, minska driftskostnader och stärka sin position på marknaden i en alltmer digitaliserad industri. 

Jari Turja

Jari Turja

Commercial Engineer

Telefon: 072 991 81 91
Email: jtu@wexoe.se