HMS Cybersäkerhet

Säkerhetsöverträdelser är vanliga i dagens värld, särskilt i branscher som betjänar kritisk infrastruktur, såsom statliga försörjning, nödsystem, byggnadsmiljökontroll och industriell utrustning. Data- eller informationstillgångar utsätts för ständiga attacker såväl som stöld.
HMS oversigt

Säkerheten i Talk2M är ISO 27001-certifierad

Säkerhetsläckor är på väg att bli en del av vardagen, särskilt inom branscher som servar kritisk infrastruktur och maskiner som offentlig förvaltning, energiförsörjning, nödsystem, byggnadsmiljökontroll samt industrianläggningar. 

Data- eller informationstillgångar är mål för ständiga attacker utifrån, samt för stöld och för interna överträdelser i leverantörens tillgångar.  

Att välja rätt molntjänst och enhetsleverantör för kritisk infrastruktur har aldrig varit viktigare än nu, och en av de primära parametrarna är säkerhetskontroller och bästa praxis. 

Företag och myndigheter som inte tar denna utmaning på allvar riskerar ekonomisks förluster, förlust av känslig och kritisk information samt förlust av rykte. Det föreligger eventuellt till och med ett hot mot livet när nödsystem och allmännyttiga tjänster är inblandade. 

ISO/IEC 27001 är en informationssäkerhetsstandard som säkerställer att företaget har vidtagit viktiga åtgärder för att säkra sina tillgångar, vilket kan omfatta kunddata, medarbetarinformation, finansiell information, eller immateriella rättigheter.