Remote access / Fjärråtkomst till maskiner i hela världen

Hos Wexoe skapar vi lösningar för fjärraccess och IIoT, som ger våra kunder snabb och säker åtkomst till egna maskiner världen över samt lagring av data.

Vad är fjärraccess?

Fjärraccess innebär fjärråtkomst och betyder att en svensk tekniker via internet kan få full åtkomst till en maskin som till exempel står och producerar på vilken plats som helst i världen. Denna maskin behöver bara vara utrustad med fjärraccess så att den svenska teknikern – via internet – kan få åtkomst till maskinen och därmed övervaka och diagnosticera fel på den.
Fjärraccess kan skapas med hjälp av Ewon-produkterna Cosy, Flexy och Netbiter och ProSofts lösningar, som i Sverige säljs av Wexoe.
Fjärraccess utnyttjar Internet of Things (IoT) och är i de flesta fall ett måste för att uppfylla de krav och standarder som uppstått i kölvattnet av Industri 4.0.