Pålitliga lösningar för maskiner

Som en ansvarsfull partner erbjuder vi lösningar inom säkerhet för maskiner med en tydlig diagnos och integrerad smart intelligens från Rockwell Automation.

som en ansvarsfull partner erbjuder vi lösningar inom säkerhet för maskiner med en tydlig diagnos och integrerad smart intelligens från Rockwell Automation.

Maskinsäkerhet

Alla maskiner ska vara 100 procent. säker att använda, ändå skadas många anställda i samband med driften av olika maskiner i branschen.

Det kan bero på ett säkerhetsfel på en helt ny och CE-märkt maskin men också bristande kunskap och information om maskinsäkerhet hos maskinbyggare och slutanvändare.

Förutom att en enstaka arbetsskada uppgår till mellan en halv och en hel miljon svenska kronor, kommer den svenska arbetsmiljömyndigheten typiskt sett också att införa kostsamma sanktioner för företaget i fråga.