Lifecycle status

Utvecklingen inom produktion och automation går fort framåt. Rockwell är i framkant för att möjliggöra SMART produktion och Smarta Maskiner. När nya produkter utvecklas i snabb takt är det också viktigt att veta vilken status i livscykeln dom befintliga produkterna man har i sin produktion. Är det dags eller till och med nödvändigt att uppgradera till nyare produkter för att minimera risk för produktionsbortfall och samtidigt få mer information som kan ge en högre produktivitet?

Följ länken för information om var i livscykeln era produkter befinner sig.

Active: Aktiv

Active Mature: Produkten supporteras, men nyare produkter finns

End of Life: Tidpunkt för sista tillverkning är angivet, produkten finns tillgänglig tom ”Discontinued” datum

Discontinued: Produkten har slutat tillverkas. Reparation och utbyte gäller.

Till Lifecycle status