Kablage till nätverk

På Wexøe Datacenterlösningar utvecklar och levererar vi strukturerad kablage genom den optimala totalkombinationen av fiberoptik, koppar och wi-fi från routingvägen till serverrummet.

FTTO Switch

Våra kunder uppnår kablage som har rätt kapacitet och säkerhet både idag och under flera år framöver. Vi levererar innovativa och kundanpassade lösningar, där vi använder vår specialistkunskap och sätter ihop lösningar från marknadens starkaste varumärken. Som partner fokuserar vi på att lösningen inte bara ska ha framtidssäker kapacitet och gedigen driftsäkerhet, utan också att de totala, långsiktiga kostnaderna hålls nere.

Lösningar från design till installation och projektledning

Med vår professionella kompetens kan vi både hjälpa till i enskilda faser och ta hand om hela projektet. Vi hjälper till med design, mätning och beräkning och sätter sedan ihop den optimala kabellösningen som ofta kommer att innehålla en kombination av fiberoptik, koppar och wi-fi. Om lösningen inte baseras på standardprodukter utvecklar vi. Vi är uppdaterade med de senaste produkterna och trenderna, och skaffar rätt lösningar, som installeras och testas av certifierade installatörer.

Erfarenhet av specialanpassade lösningar

Genom åren har vi gjort otaliga lösningar av fiberoptiska installationer för olika branscher, såsom vindkrafts- och järnvägsindustrin, samtidigt som vi har utvecklat speciella kopparlösningar för försvars- och rymdindustrin. För drift erbjuder vi InteliPhy som en kabelhanteringslösning, där all kabeldokumentation finns samlad och samtidigt enkel tillgång till problemlösning.

Vi erbjuder lösningar inom

  • Kabeldragning
  • Fiber
  • Koppar
  • Skräddarsydda lösningar
  • InteliPhy
  • Aktiv kabelutrustning
  • Uthyrning av blåspistol för fiber

Kvalitet säkerställer tillförlitlighet

Tillsammans med våra kunder skapar vi den optimala helhetslösningen med fokus på långsiktig energioptimering, produktivitet och tillförlitlighet. Därför jobbar vi endast med noggrant beprövad kvalitet, erkända leverantörer och pålitliga lösningar.