Projekt og teknisk support

Projekt och teknisk support

Hos Wexoe AB utvecklar vi tillsammans med våra leverantörer lösningar med fokus på långsiktig produktivitet och driftsäkerhet. Som ansvarig partner erbjuder vi coachning och support under alla faser, från idé och utveckling till produktion.

Vi har experter som kan vägleda våra kunder till att få den bästa lösningen för sitt behov. Vi följer kunden hela vägen igenom deras projekt och ser till att optimera tid och funktion för genomförandet. Efter projektet är genomfört kan vi och våra partners erbjuda teknisk support för den installerade lösningen och har kunnandet och engagemanget att uppdatera och förändra det som krävs för att uppfylla nya lagar och regler eller produktionskrav. Vi har alltid i alla situationer fokus på den övergripande driften, produktiviteten och omkostnaderna.