Kommunikationsprogramvara

Oavsett storleken eller komplexiteten på en applikation kan Wexøe tillhandahålla en kommunikationslösning som ger bättre interaktion mellan din Rockwell Automations och tredjepartsenheter, maskiner och programvara.

I takt med att elektroniska enheter blir ”smarta” blir det också mjukvaran som bearbetar data. Rockwell Automations tekniska framsteg inom mjukvaruutveckling för anslutningar har gjort det enklare än någonsin att samla in och bearbeta data.

Oavsett storleken eller komplexiteten på en applikation kan Wexøe tillhandahålla en kommunikationslösning som ger bättre interaktion mellan din Rockwell Automations och tredjepartsenheter, maskiner och programvara. Det gör att du kan hämta data i styrsystemet, vilket ligger till grund för bättre och snabbare beslut och på så sätt bibehålla och stärka din konkurrenskraft. 

FactoryTalk® Linx (tidigare känd som RSLinx® Enterprise) ingår i de flesta FactoryTalk-programvarupaket och fungerar som den primära dataservern för att överföra data från Allen – Bradleys kontrollprodukter till kontrollsystemet. Medan FactoryTalk Linx interagerar med PLC-5®, SLC 500 och Micro800-kontroller, är den optimerad för att kommunicera med Logix 5000-kontroller via EtherNet/IP. Detta ger snabbast möjliga dataöverföring och kapacitet, samtidigt som belastningen på automationsnätverket och styrsystemet minimeras. FactoryTalk Linx är lämplig för både små applikationer på en enda dator för stora distribuerade och även redundanta dataserverkonfigurationer som kommunicerar med stora automationssystem.