Nätverkskablage

På Wexoe utvecklar och levererar vi strukturerad nätverkskablage genom en kombinationen av fiberoptik, koppar och wi-fi från routingvägen till serverrummet.

Vi levererar innovativa och kundanpassad nätverkskablage. vi använder vår specialistkunskap och sätter ihop lösningar från marknadens starkaste varumärken. Som er partner hittar vi lösningar som inte bara ska ha framtidssäker kapacitet och gedigen driftsäkerhet, utan också vara långsiktiga och kostnadseffektiva.