HMS Networks

Med hjälp av fjärraccess kan en svensk process-tekniker sitta hemma i Sverige och åtgärda fel och brister på processutrustningen som befinner sig på andra sidan jorden. Det spar omkostnader, t.ex. flygresor och hotellvistelser – och säkerställer att processutrustningen snabbt kommer igång igen. En win-win-situation – för både maskinleverantörer och slutanvändare.

Med hjälp av digital teknik är det möjligt att sänka omkostnaderna och samtidigt göra ett företag ännu mer hållbart. Den digitala tekniken tillåter nämligen fjärraccess (fjärråtkomst) till produktionsutrustning som är placerad var som helst på jordklotet. Med hjälp av fjärraccess är produktionsutrustningen nämligen uppkopplad på internet – och via internet kan svenska tekniker övervaka och diagnosticera eventuella fel på utrustningen.

Låt oss ta ett konkret exempel. Ett indiskt mejeri har stora problem då hela produktionsapparaten ligger nere, och produktionen står helt stilla. Mejerichefen ringer till maskinleverantören – han vill snabbt ha hjälp att få igång produktionen igen.
Under normala omständigheter skulle den svenska maskinleverantören skicka en tekniker till Indien med nästa flyg för att lösa problemet på plats. Men med hjälp av fjärraccess kan teknikern i lugn och ro sitta hemma i sitt vardagsrum och lösa problemet på en gång. Det kommer i sakens natur spara maskinleverantören stora utgifter för flyg, hotellvistelser och lönekostnader till teknikern, som eventuellt skulle vara borta i en hel vecka för att lösa produktionsproblemet i Indien. På samma sätt kommer mejerichefen i Indien att sätta stort värde på blixtsnabb hjälp och support för att få igång produktionen igen. Som bekant kostar det pengar varje minut när produktionen ligger nere.