Vertiv generator

Generatorer

Generatorer för serverrum i datacenter: Säkerställer tillförlitlig reservströmförsörjning

Wexøe kan leverera generatorsystem och nödkraftssystem samt nödkraft från 8 kVA till flera 1000 kVA för backup vid strömavbrott.

Vi erbjuder ett stort urval av standardsystem och bygger specialsystem anpassade efter aktuella behov. Alla generatoraggregat och nödkraftsystem kan levereras som stationära eller mobila enheter, så att det uppfyller precis dina krav på försörjningssäkerhet.

Serverrum i datacenter är kritiska områden som kräver en pålitlig reservkraftkälla för att upprätthålla oavbruten drift i händelse av strömavbrott eller nödsituationer. Generatorer spelar en central roll i nödkraftslösningar genom att tillhandahålla pålitlig och kontinuerlig ström till serverrummet. Här är några viktiga aspekter av generatorer för datacenterserverrum:

  • Kapacitet och belastning: Noggrann dimensionering av generatorkapacitet är avgörande för att säkerställa att serverrummets strömbehov kan tillgodoses under nödsituationer. Generatorns kapacitet måste vara tillräcklig för att klara förväntad belastning från servrarna, kylsystemet och annan utrustning i serverrummet. Eventuella framtida utbyggnader av datacentret bör också beaktas.
  • Bränsletyp: Generatorenheter kan använda olika typer av bränsle, såsom diesel, naturgas eller biogas. Valet av bränsletyp beror på flera faktorer, inklusive tillgänglighet, tillförlitlighet, miljöpåverkan och lokala bestämmelser. Dieselgeneratorer används vanligtvis i stor utsträckning på grund av deras tillförlitlighet och bränsleeffektivitet.
  • Automatisk start och överföring: Generatoraggregatet ska vara försett med automatiskt start- och överföringssystem så att det kan träda i kraft omedelbart efter ett strömavbrott. Dessa system upptäcker automatiskt strömbortfallet och startar generatorn för att förse serverrummet med ström. De hanterar också sömlöst överföringen mellan den vanliga strömförsörjningen och generatorn utan manuella ingrepp.
  • Bränslekapacitet och leveranssäkerhet: Generatorenheten måste ha tillräcklig bränslekapacitet för att förse serverrummet med ström under längre perioder. En noggrann bedömning av bränsleförbrukningen baserat på reservtiden och belastningen är nödvändig för att säkerställa att tillräckligt med bränsle finns tillgängligt under nödsituationer. Dessutom ska det finnas en plan för regelbunden påfyllning och underhåll av bränsletillförseln för att säkerställa att generatorn alltid är redo att användas.

Underhåll och testning: Generatoraggregatet bör genomgå regelbundet underhåll och testning för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet. Detta inkluderar kontroll av bränslenivå, batterikondition, smörjsystem och elektriska anslutningar. Periodiska tester av generatorerna bör också utföras.

Kontakta oss om du är intresserad av att få reda på mer

René Keller
Divisionschef Datacenter och IT infrastruktur
Tel. +45 6119 8008

rke@wexoe.dk

Bjørn Hansen
Datacenter och Nätverkspecialist
Tel. +45 40500460

bjh@wexoe.dk

Joakim Knutson

Joakim Knutson
Product Manager
Nätverkslösningar
Tel. +46 706997786

Skellefteå

jkn@wexoe.se

Marko Tuorilin

Marko Tuorilin
Key Account Manager
Tel. +46 (0)707 134 723

Lund/Göteborg

mtu@wexoe.se

Jan Hildeby

Jan Hildeby
Product Manager
Racksystem och Racklösningar
Tel. +46 708 202252

Stockholm

jhi@wexoe.se

Jan Källroos
Key Account Manager
Tel. +46 708202214

Stockholm

jka@wexoe.se