Cookiepolicy

1. Ägarinformation
2. Vad är Cookies?
3. Så raderar eller blockerar du cookies
4. Syftet med cookies på vår webbplats
5. Google Analytics
6. Användning av personuppgifter

1. Ägarinformation

Wexøe A/S, CVR. nr. 16608947, Lejrvej 31, 3500 Værløse
E-post: wexoe@wexoe.dk
Tel: (+45) 45 46 58 00

Wexøe A/S ingår i Wexøe Gruppen, som består av avdelningarna Wexøe Power, Wexøe Industry, Wexøe Installation,Wexøe Solutions och Wexoe AB . I detta dokument benämns samtliga med namnet Wexøe A/S.

2. Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att kunna känna igen den. Det lagras inga personuppgifter i våra cookies och de innehåller inga virus.

3. Så här raderar eller blockerar du cookies 

4. Syftet med cookies på vår webbplats:

1.    Tekniska funktioner så att vi kan komma ihåg dina inställningar.

2.    Mätning av trafik, så att vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan dokumentera detta för annonsörer.

3.    Målinriktning av annonsering, så att vi kan visa dig de annonser som vi tror är mest relevanta och hur ofta samma annons visas.

5. Google Analytics

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: GA Cookies

6. Användning av personuppgifter

Personuppgifter vidarebefordras aldrig till någon tredje part, såvida du inte själv uttryckligen har gett ditt tillstånd till detta och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har uppgett dessa upplysningar vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning, osv. Här insamlas uppgifter om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, uppfattningar och kännedom om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst som upplysningarna har samlats in i anslutning till. Upplysningarna används utöver detta till att få större kunskap om dig och övriga användare av webbplatsen. Denna användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser som har till syfte att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt för visning av innehåll och reklam som är anpassade efter dina intressen och hobbies.

Kontakt i anslutning till personuppgifter

Om du vill få tillgång till de upplysningar som är registrerade om dig hos oss, ska du rikta din förfrågan till wexoe@wexoe.dk. Om det har registrerats felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar, kan du rikta din fråga till samma ställe. Du har möjlighet att få insikt i vilken information som har registrerats om dig och du kan motsätta dig en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen ska dina personuppgifter lagras säkert och skyddat. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade lokaler och våra säkerhetsinställningar kontrolleras löpande för att fastställa om våra användarupplysningar hanteras på ett lämpligt sätt och under ständigt

hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan finnas risk för att andra utomstående personer tilltvingar sig åtkomst till upplysningar när data skickas och lagras elektroniskt. Du uppger därmed dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande efterhand som syftet för vilket de samlades in upphör att gälla. Personuppgifter lagras högst i 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra gällande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi detta, ändrar vi givetvis informationen ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. I händelse av väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett meddelande som visas på våra webbplatser.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter, har du i enlighet med personuppgiftslagen rätt till att få veta vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att de upplysningar eller data som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att detta åtgärdas, raderas eller blockeras. Du kan alltid invända mot att dina upplysningar tillhandahålls för behandling. Du kan även alltid dra tillbaka ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga över behandlingen av upplysningar och data som berör dig. Klagomål ska skickas in till Datatilsynet, se personuppgiftslagen § 58, stk. 1.

Senast uppdaterad 02/02-2018