Rockwell Automation Cybersäkerhet

Gränsen mellan den digitala och den fysiska infrastrukturen kommer att suddas ut, när fler system integreras i en modern produktionsverksamhet. Det kan vara svårt att överblicka var man ska koncentrera sina insatser som ansvarig för att skydda infrastrukturen, men du är i goda händer.

Det är tuffa tider för leverantörer av kritisk infrastruktur. Utmaningarna står i kö: Cyberattacker och pandemier som tydligen aldrig slutar har blivit en del av vardagen, och företag som vill gå med i digitaliseringsvågen står inför problemet med att säkra sina operativa nätverk mot oavsiktlig åtkomst och cyberattacker.