Vad innebär Smart Machines?

Smart Machine-konceptet bygger på att produktionen i en verksamhet görs smartare – eller intelligent – genom att produktionsmaskinerna ”pratar ihop sig”, dvs. kommunicerar med varandra, och på det sättet optimerar produktionen – utan att en operatör ingriper manuellt och styr produktionsprocesserna.

Allmän beskrivning av konceptet smart machines

Smart machine-konceptet bygger dels på produktionsmjukvara och dels på hårdvara. Hårdvaran består normalt av själva produktionsapparaten (maskinerna) och en rad sensorer som övervakar produktionen. Om sensorerna registrerar onormala data, rapporteras dessa till den centrala mjukvaran som griper in och löpande justerar maskinerna och produktionsparametrarna, så att produktionen optimeras löpande och helt automatiskt. Mjukvaran är de olika program som kontinuerligt övervakar och styr produktionen.