UPS vertiv liebert exm

UPS – avbrottsfri strömförsörjning

UPS-system för datacenterhallar: Säkerställer oavbruten strömförsörjning

I moderna datacenter spelar avbrottsfri strömförsörjning (UPS) en avgörande roll för att upprätthålla kontinuiteten och tillförlitligheten hos kritiska IT-system. UPS-system fungerar som en reservkraftkälla som slår in när det blir strömavbrott eller instabila leveranser från det vanliga elnätet. Detta är av avgörande betydelse för att undvika dataförlust, driftsavbrott och eventuella ekonomiska förluster.