Reservkraft för datacenter

Wexøe är specialister på lösningar för er reservkraft i och med ert datacenter. Vi har ett brett utbud av reservkraft- och generatorsystem för öppna, slutna eller modulära system.

Datacenter spelar en viktig roll i modern teknologisk infrastruktur och affärskontinuitet är av yttersta vikt. För att säkerställa oavbruten drift i nödsituationer är implementeringen av en lösning för reservkraft väsentligt. Dessa lösningar fungerar som reservkraftkällor som slår in i händelse av strömavbrott eller andra nödsituationer, vilket säkerställer att datacenter kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott. Här är några viktiga aspekter av nödkraftslösningar för datacenter:

  • Nödgeneratorer: Nödgeneratorer är en nyckelkomponent i nödkraftslösningar. De kan producera el oberoende av det vanliga elnätet och aktiveras automatiskt vid elavbrott. Nödgeneratorer kan drivas av diesel, naturgas eller andra bränsletyper och kan ge tillräcklig kraft för att upprätthålla de kritiska funktionerna i datacentret. Nödgeneratorernas kapacitet måste vara tillräcklig för att klara förväntad belastning och möjliggöra expansion i framtiden.
  • Bränslekapacitet och tankningsplanering: För att säkerställa att nödgeneratorerna kan försörja datacentret under långvariga nödsituationer är det viktigt att ha tillräcklig bränslekapacitet. En noggrann bedömning av bränsleförbrukningen måste göras utifrån förväntad backuptid och belastningen i datacentret. Dessutom ska det finnas en plan för regelbunden tankning och underhåll av bränsleförsörjningen för att säkerställa att generatorerna alltid är redo att sätta igång.
  • Automatic Transfer Switches (ATS): ATS är avgörande för en sömlös övergång från den vanliga strömförsörjningen till nödgeneratorer i händelse av strömavbrott. ATS:er upptäcker automatiskt förlust av ström från elnätet och ansluter omedelbart datacentret till nödgeneratorerna. Detta sker utan manuella ingrepp och minimerar därmed stilleståndstid och driftstörningar.
  • Batteribanker och UPS: Även om nödgeneratorer är primära reservkällor, är batteribanker och UPS-system fortfarande viktiga i nödkraftslösningar. Dessa komponenter träder i kraft omedelbart när strömavbrott inträffar, vilket ger tid för nödgeneratorerna att starta och ta över strömförsörjningen. Batteribanker och UPS-system fungerar som en buffert och säkerställer en sömlös övergång mellan strömkällor.