Wexøe datacenter dtu

Energibesparande utrustning ger hållbar centralisering av ett stort datacenter

Genom att omorganisera IT-infrastrukturen uppnår Danmarks Tekniska Universitet, DTU, en ökning med 184 % av den totala kylkapaciteten för datacenterdrift och endast en ökning med 16 % i energiförbrukning. Detta gjordes genom att centralisera flera ineffektiva serverrum till ett modernt datacenter och genom att använda energieffektiva utrustningar och strategier

Danmarks Tekniska Universitet är Danmarks största ingenjörsuniversitet.

Det är ett nav av kontinuerligt arbete, inklusive utbildning, forskning, offentliga konsulttjänster och innovation, som bidrar till tillväxt och välfärd. Att ha en grön profil är viktigt i DTU:s strävan.

Därför är det mycket viktigt att använda energieffektiva lösningar för universitetets egen verksamhet. Projektet uppnår detta genom att tillhandahålla en 184% ökning av kylkapaciteten för ett datacenter, med endast 16% ökning av energiförbrukning.

DTU har 13 400 aktiva studenter. Det strategiska målet är att utbilda ingenjörer att ta ledarskap i hållbara förändringar. DTU vill vara en modell för FoU av teknologier som främjar hållbara förändringar i samhället.

Projektet att centralisera IT-utrustningen på universitetets campus från flera mindre serverrum med ineffektiva kylalösningar, i ett större och mycket mer energieffektivt datacenter, är en praktisk implementering av de ambitiösa målen. Olika IT-plattformar som var komplexa att driva och inte särskilt energieffektiva var ett problem tidigare. Det möjliggör optimering av energieffektivitet och att bygga ett hållbart datacenter som ger skalbar kapacitet.

Sebastian Guerrero, projektledare, DTU, förklarar: ”Vi bestämde oss för att den bästa lösningen var att överge den tidigare satellitmetoden och att bygga om ett befintligt rum och dess el- och kylinstallationer till ett centraliserat modernt datacenter som är flexibelt och skalbart. Genom att göra detta uppnådde vi betydande besparingar på koldioxidavtrycket.”

Den nuvarande datacenterlösningen består av endast sex rack och med fyra väggmonterade fläktkonvektorer på 7,6 kW vardera, en takmonterad fläktkonvektor och en nedströmsfläktkonvektor placerad i ett angränsande rum. Total kylkapacitet är cirka 44 kW. Lösningen är mer än 15 år gammal och kunde ha ersatts av en liknande termisk lösning. Däremot beslutade DTU att implementera en hållbar och klimatpositiv termisk lösning i sitt centraliserade datacenter, optimerad enligt DTU:s miljöfokus och framtida miljöregler.

”DTU Campus växer och utvecklas snabbt. Detta projekt möter inte bara kraven på mer IT-kapacitet. Den centraliserade många utspridda datacenter, vilket gjorde det enklare att utföra underhållsarbete, minskad strömförbrukning och driftskostnader. Kort sagt, effekten av vårt nya datacenter har överträffat de mål som satts upp i det här projektet”, säger Guerrero.

IT-utrustningen i de tidigare mindre serverrummen har flyttats in i det nya centrala datacentret och rummen kan nu användas för andra ändamål.

DTU har implementerat en hypereffektiv kylelösning bestående av 6 Vertiv CRV In-row fläktkonvektorer med en kylkapacitet på 125 kW i en N+1 redundansnivå i det nya datacentret och utrustad med högeffektiva EC-fläktar. Lösningen är en precisionskylningslösning där varmlufts- och kallluftszonerna är strikt åtskilda i en helt innesluten ”kub”-lösning. Luftseparationen är nyckeln för att uppnå en extremt hög energieffektivitetsnivå.

Lösningen är vattenbaserad, försedd med vatten från DTU:s centralkyla vattenförsörjning. Vattentillförseltemperaturen är 12°C och returtemperaturen är 18°C. Målet är att höja vattentemperaturen till 14/20°C för att ytterligare öka frikylningsdriftdagarna per år.

Även om strömförbrukningen för den nya kyllösningen har ökat något, har den totala kylkapaciteten ökat med fantastiska 184% vilket har gett DTU ett helt nytt och brett utbud av möjligheter.

DTU har installerat 21 rack, jämfört med 6 rack i den tidigare lösningen.

Lösningen består av en Vertiv Hot Aisle-innehållen ”kub”-lösning med en tilluftstemperatur justerad till 24°C och en returluftstemperatur på 32°C.

Projektet har designats och beräknats av det välrenommerade ingenjörskonsultföretaget Rambøll, som även har haft projektledningsansvaret för DTU:s räkning under projektets gång.

”Hållbar praxis har varit en del av Rambølls DNA sedan företagets start. Idag är dessa principer en integrerad del av vårt uppdrag och våra tjänster och formaliseras genom vårt systematiska arbete med FN:s mål för hållbar utveckling. Ett av målen som uppnåddes i detta datacenterprojekt var att säkra framtida kapacitet för att kunna hantera den ständiga ökningen av datavolymer”, säger Kenneth Friis Jensen, chefsspecialist, Rambøll.

Ökningen av de globala energipriserna har förbättrat TCO- och ROI-beräkningen avsevärt jämfört med den tidigare lösningen. Den nya lösningen visar betydande besparingar på koldioxidavtrycket.

Vill du ha sparring eller mer information?

Vi är specialister på datacenter och nätverkskablage.

Kontakt os på tlf. +45 2074 5800

Jes Ryberg
Divisionschef Wexoe Solutions