ProSoft Collect-Connect-Analyse med Data Logger Plus

Många tillverkare använder Overall Equipment Efficiency (OEE) för att mäta och förbättra operativ prestanda genom att utnyttja data som är låsta i befintliga datakällor på produktionslinjen, vilket ger värdefulla insikter i produktionsprocessen och hjälper till att identifiera driftsproblem eller övergripande förbättringar av utrustningens effektivitet. för att öka produktiviteten.

Datainsamling

ProSoft Technology Data Logger Plus är idealisk för att samla in data från fjärrstyrda/fristående datakällor eller upp till 3 datakällor, såsom Logix-baserad EtherNet/IP PAC eller DF-1 Serial PLC eller Modbus TCP/IP PLC eller Modbus seriella enheter, och kan logga 200 taggar med över 16 miljoner tidsstämplade dataposter i sitt icke-flyktiga minne (NVM).