Få en känsla av vilka möjligheter finns att optimera din maskin och reducera era kostnader

Bli informerad om Allen-Bradleys Servolösningar och få en känsla av vilka möjligheter finns att optimera din maskin.

Med ökad förståelse av hur välja rätt lösningar ger ökad konkurrenskraft.

Delta i vårt webinar och få en känsla av vilken Kinetix® servolösning som passar dig bäst, så att ni kan reducera era kostnader till ett minimum.

Med Allen-Bradleys breda Kinetix® Servoportfölj finns produkter som passar alla de olika applikationer som finns världen över. Kinetix® portföljen innefattar allt från Stand-Alone, mindre komplexa Servoaxlar till Integrerade Multiaxlar med Integrerad Safety & teknologi till att spara energi.

På vårt Kinetix® – Välj Rätt Servodrivsteg Webinar kommer vi att informera om vilka möjligheter du som kund har att öka din konkurrenskraft genom att välja rätt lösning till justdin maskin.

Webinar presentatör: Jari Turja, Commercial Engineer, med över 20 års erfarenhet av Rockwell Automations lösningar.

Målgrupp: För Maskinbyggare & Systemintegratörer som använder sig av Servodrifter i en mängd olika applikationer.

Se webinar

PDF