Tag Archive for: remote access

Hur mycket kan du spara med fjärråtkomst?

Hur mycket kan du spara med fjärråtkomst?

Det råder ingen tvekan om att det finns pengar att spara på att felsöka maskiner som befinner sig på andra sidan jordklotet. Men exakt hur mycket pengar har hittills varit svårt att få en överblick över. HMS Networks har skapat en kalkylator som mer exakt visar besparingarna.

Hur mycket kan du spara med fjärråtkomst?Det råder ingen tvekan om att det finns pengar att spara på att felsöka maskiner som befinner sig på andra sidan jordklotet. Men exakt hur mycket pengar har hittills varit svårt att få en överblick över. HMS Networks har skapat en kalkylator som mer exakt visar besparingarna. Tillbaka till […]

Best practices för Remote Access/Fjärråtkomst i industrin

Best practices för Remote Access/Fjärråtkomst i industrin

Hur säkrar du åtkomsten till din produktionsdata när maskinerna kopplas upp mot internet?

Best practices för Remote Access/Fjärråtkomst i industrinHur säkrar du åtkomsten till din produktionsdata när maskinerna kopplas upp mot internet? Tillbaka till nyhetslistan

Fjärråtkomst är inte fienden

Utökad drifttid och bättre tillgång till extern expertis. Detta är bara några av fördelarna för vattenverk med fjärråtkomst / remote access. Det förutsätter att den används ordentligt. Men många kunder är ändå ovilliga att ta till sig fjärråtkomst.

Källa: ProSoft Technology

  • Utökad drifttid  
  • Bättre tillgång till extern expertis
  • Högre grad av lyckade åtgärder på första försöket. 

Detta är bara några av fördelarna med fjärråtkomst. Men många kunder är ändå ovilliga att ta till sig fjärråtkomst, och incidenter som hackerintrånget i Oldsmars vattenverk ökar bara motviljan till att använda fjärråtkomst. 

Fördelarna med fjärråtkomst borde vara utom diskussion. Så låt oss istället för att göra fjärråtkomst till syndabock, ta en kort titt på incidenten vid Oldsmars vattenverk. Man har fastställt att de samvetslösa aktörerna kunde skaffa sig åtkomst till SCADA-systemet via TeamViewer. Närmare uppgifter om hur de lyckades skaffa sig åtkomst via TeamViewer är fortfarande okända. Så baserat på den här informationen är det TeamViewer som är skurken, eller hur? 

Svaret är varken svart eller vitt. Korrekt använt tjänar TeamViewer ett legitimt syfte. Låt oss i det här fallet beakta TeamViewer lite närmare för att se om appen var rätt verktyg. 

Vattenmyndigheten har som sin främsta uppgift att hålla anläggningen i drift dygnet runt eftersom vi alla vill få säkert och rent dricksvatten när än vi öppnar kranen! Detta innebär minimal tid för driftstopp, att larm om fel förmedlas utan dröjsmål och att man har förmågan att snabbt diagnostisera fel. Fjärråtkomst är ett oumbärligt verktyg för att uppnå dessa målsättningar. Användaren som agerar på distans behöver inte åtkomst till anläggningens IT-nätverk för att hålla den i drift. Och det här är nyckeln – IT och OT har olika behov av fjärråtkomst. 

OT:s behov av fjärråtkomst 

Fjärråtkomsten för OT är precis – det är en specifik maskin eller process som är målet. Vad betyder detta? Låt oss ta ett vattenreningsverk som exempel. Ett vattenreningsverk består av en serie komplexa processer som omvandlar obehandlat vatten till säkert dricksvatten. Processer som klorering och desinficering är separata kontrollprocesser. Användaren som på distans hanterar ett problem i anläggningens kloreringssektion behöver bara tillgång till kloreringsutrustningen – inte helaanläggningen. Man kan minska riskerna för ej avsedda händelser som att användaren får åtkomst till andra delar av anläggningen genom att bara ge honom åtkomst till de delar som krävs. Lösningen med att använda åtkomst på distans bör understödja behovet av åtkomst till specifika maskiner eller processer.  Det är dessutom viktigt att ha verktyg på plats som kan upptäcka avvikelser i nätverket. Vi tar upp det senare. 

Låt oss ta en titt på andra viktiga aspekter ifråga om åtkomst på distans för OT. Lösningen måste vara mycket säker och intuitiv att använda. Säkerheten måste vara en central fråga som man kan se från fallet med Oldsmar. Flera säkerhetsnivåer rekommenderas. Detta kan omfatta enheten, anslutningen, överföring av data, åtkomst och viktigast av allt, policyn och utbildning för att säkerställa att alla personer som har behörighet att använda fjärråtkomst är fullt medvetna om vilka policyn som gäller och procedurer som etablerats. Funktioner som multifaktorautentisering och enkel inloggning bör krävas och användas. Ordet ”användas” i föregående mening är viktigt eftersom många produkter och lösningar innehåller säkerhetsfunktioner. Kunderna vill veta att inställningarna finns men de används inte eftersom de är komplexa att konfigurera och underhålla. 

Det är viktigt att förstå att hoten är ihållande och att man därför måste ha en kontinuerlig säkerhet. Lösningen man överväger bör därför införliva säkerhet på en strukturell nivå såväl som göra det möjligt för användaren att konfigurera vissa säkerhetsinställningar som är lätta att förstå av OT-proffs. Ett exempel på en sådan inställning är möjligheten att begränsa vilka IP-adresser en användare kan komma åt eller rollbaserade inställningar av åtkomsträttigheter för användare. Policyn och utbildning måste omfatta säkerhetsinställningarna i detalj. 

En annan mycket viktig faktor att tänka på, särskilt för fjärråtkomst till OT, är möjligheten att ha kontroll över processen för fjärråtkomst. Det är till exempel viktigt att veta när en entreprenör eller underhållstekniker är fjärransluten till systemet. Anläggningens operatörer skall snabbt och enkelt kunna stoppa och/eller inaktivera åtkomsten, och det bör finnas en verifieringskedja som registrerar hela processen och vilken kan sparas för framtida rättslig användning. 

Övervakning av nätverk är viktigt för att säkerställa säker användning av fjärråtkomst. Verktyg för övervakning av nätverk låter IT övervaka hela nätverket. Dessa verktyg kan upptäcka om obehöriga personer försöker ansluta till nätverket eller om någon utan godkännande har ändrat inställningar på utrustning. Detta kan inkludera åtgärder som att försöka ladda ner en oprövad version av firmware till användarprogrammet. Dessa verktyg inkluderar omfattande loggningsfunktioner som kan sparas för kriminalteknisk analys, om sådan skulle krävas. 

Fördelar med fjärråtkomst 

Allmännyttiga företag är redan överbelastade, underbemannade och underfinansierade, samtidigt som de hanterar åldrande infrastruktur och kämpar med bristande resurser. På grund av dessa utmaningar är det ofta vanligt att man nedprioriterar säkerhet och fjärråtkomst som dyra projekt. Denna klassificering är helt enkelt inte sann. Det finns många lösningar som är ekonomiska, toppmoderna och säkra. 

Fjärråtkomst är en nödvändighet, särskilt med tanke på den nuvarande globala hälsosituationen. Man bör ta till sig av denna teknik, för fördelarna är betydande. Se till att förstå vilka behov som finns, gör efterforskningar för att ta reda på vad som är rätt lösning och investera sedan i den lösningen. Se till att införliva utbildning och uppdaterade procedurer och processer för en säker användning där fördelarna realiseras till fullo. 

 

Samuel Åkesson & Tony Annell

Nytt samarbete mellan HMS Networks och Wexoe AB

Nytt samarbete mellan HMS Networks och Wexoe AB

HMS Industrial Networks AB med bas i Halmstad och Wexoe AB i Lund ingår nytt samarbete om försäljning av lösningar för remote access i Sverige. HMS Networks och Wexøe-gruppen har under flera år arbetat framgångsrikt tillsammans i Danmark.

Nytt samarbete mellan HMS Networks och Wexoe ABHMS Industrial Networks AB med bas i Halmstad och Wexoe AB i Lund ingår nytt samarbete om försäljning av lösningar för remote access i Sverige. HMS Networks och Wexøe-gruppen har under flera år arbetat framgångsrikt tillsammans i Danmark. Tillbaka till nyhetslistan

Tag Archive for: remote access

Produktvisning: EWON

Ewon flexy
Ewon talk2m

Talk2M

Maskindata, var du vill

Upptäck Talk2M, ett skalbart, tillförlitligt och helt redundant industriellt moln. Med servrar spridda över hela världen gör Talk2M det möjligt för våra kunder att övervaka sina tillgångar var de än är.

Sedan 2006 uppfyller den unika Talk2M-tjänsten förväntningarna hos maskinbyggare, systemintegratörer och OEM-tillverkare som vill komma åt sina maskiner på distans på ett enkelt och säkert sätt. Under åren har Talk2M blivit mer än ett moln för fjärråtkomst till maskiner – det har utvecklats till en grundläggande länk i IoT-värdekedjan för industriellt bruk. Programvaruteam utnyttjar också Talk2M-plattformen för att säkert hämta data från fältet, utveckla program som ger mervärde till datan. Med väldefinierade driftstjänster för att hantera konton och enheter är Talk2M det bästa valet för din fjärrlösning.

Läs mer

Ewon netbiter

Netbiter

Netbiter gör det möjligt för dig att fjärrövervaka och styra fältutrustning.

Hur kan du vara säker på att ditt fjärrmaskineri är i drift utan dyra och tidskrävande serviceresor?

Med en Netbiter-gateway och molntjänsten Argos kan du spåra prestanda, få larm om något är fel och till och med programmera din utrustning var du än befinner dig.

Resultaten

Kraftigt minskade kostnader för service och bättre kontroll av din utrustning – från dag ett.

Läs mer