Wexoe AB förvärvar LBW Elektronik AB i Stockholm och ökar sin närvaro i Sverige

Under 2018 etablerade Wexøe A/S ett eget dotterbolag i Lund med fokus att stötta och hjälpa den svenska industrin på deras digitala resa mot ännu mer smart automatisering. En resa som ofta går hand i hand med utvecklingen inom IT/OT-infrastruktur. Därför är vi stolta att nu kunna meddela att Wexøe AB har förvärvat LBW AB som är en etablerad leverantör av produkter och systemlösningar för IT-infrastruktur och datacenter.

Dagens moderna kommunikationssamhälle kräver allt mer professionella lösningar av effektiva nätverk och datacenter. Wexøe är sedan tidigare en etablerad och välkänd aktör på den danska marknaden inom nätverks- och kablagelösningar och nu förstärker vi oss ytterligare genom förvärvet av LBW.

”Medarbetarna på LBW är högkvalificerade och tillför oss en gedigen erfarenhet av IT-infrastrukturlösningar”, säger Mogens Brusgaard, VD på Wexøe Holding A/S. Kompetenser som även framöver kommer att utveckla LBW men som lika självklart nu också kommer vara tillgänglig för alla Wexoes kunder. Vi bestämde oss tidigt för att samla all logistik och tillverkning på vårt centrallager i Værløse, strax norr om Köpenhamn. Dels för att frigöra tid för våra nya teammedlemmar men också för att vara mer tillgänglig för våra svenska kunder.

LBW Elektronik AB, representerar redan idag flera av Wexøe A/S nuvarande partners, vilket innebär att vi starkt tror på att dessa framöver kommer att dra nytta av synergierna med vår sammanslagning.

”De svenska industrikunderna välkomnade oss med öppna armar när vi etablerade vårt dotterbolag i Sverige 2018 och vi konstaterade snabbt att de ville komma åt vår vår expertis och dra nytta av våra kompetenser”, säger Tony Annell, platschef för Wexoe AB i Lund.

”Genom detta förvärv är jag övertygad om att även LBWs kunder kommer att få uppleva förbättringar i vårt nya samarbete och nyttan av att få tillgång till nya kompetenser”, tillägger René Keller, Divisionschef Wexoe Solutions, i Sverige och Danmark.

Snart får du möjlighet att träffa den nya konstellationen Wexoe AB och LBW – dels 3:e och 4:e maj på Stockholm Tech Show Data Center men också på Elfack Show i Göteborg 9-12 maj.

Tillsammans är vi LBW – en del av Wexøe

Information:

Wexøe Holding A/S, Mogens Brusgaard, tel:+45 40701444
E-mail: mbr@wexoe.dk
 

Wexoe AB, Tony Annell, tel:+46 706092610
E-mail: tan@wexoe.se
 

Wexøe Solutions, René Keller, tel: +45 6119 8008
E-mail: rke@wexoe.dk
 

LBW, Jan Källroos on tel: +46 708 202 214
E-mail: Jan.kallroos@lbw.se