Best practices för Remote Access/Fjärråtkomst i industrin

Hur säkrar du åtkomsten till din produktionsdata när maskinerna kopplas upp mot internet?

Maskinbyggare använder alltmer fjärråtkomst för att få åtkomst till sina automatiserade system eller maskiner. På mindre än 8 år har industriell fjärråtkomst blivit en naturlig del av vardagen för automationsingenjörer och har ersatt telefonanslutningen för att få tillgång till produktionsanläggningar. Ord som ”industriell router” och ”VPN” är nu vanliga i serviceorganisationer. 

I denna whitepaper ”Talk2M Secure Cloud Service – Best Practices for Industrial Remote Access” guide 1, utarbetad av HMS Networks, berör följande: 

  • Hur ansluter du maskiner till internet på ett säkert sätt? 
  • Varför är det viktigt att tillgång till servrar över hela världen? 
  • Hur använder du säkra VPN-anslutningar? 
  • Varför är Ewon Talk2M från HMS Networks ledande inom lösningar förr fjärråtkomst?