Case: Remote Access är den idealiska lösningen för maskintillverkaren

Som maskintillverkare har du erfarenhet av ökade krav på högre hastighet, flexibla lösningar och maximal drifttid i produktionen. Det finns inget utrymme för produktionsstopp. Remote Access erbjuder möjligheten att snabbt och säkert via molnlösningar få åtkomst till sina maskiner världen över. På det viset sparar man in på dyra resekostnader, får till stånd snabbare felsökning och därmed också effektivare produktion.

Remote access-lösningar med ledande teknik

Det ställs ständiga krav inom industrin på effektivare och mer driftssäker produktion. När det inträffar stopp i produktionen sker det i regel på den mest olägligt tänkbara tidpunkten – med stora omkostnader till följd. Det kan ta tid tills en tekniker kommer och åtgärdar felet. Om maskinen befinner sig på andra sidan av världen drar det med sig ännu mer kostnader.

En remote access-lösning säkerställer att man får snabb och säker åtkomst till företagets maskiner över hela världen, med industriella VPN-routrar, felsökning, övervakning och fjärrprogrammering via säker VPN-åtkomst till PLC-kontrollerna.

Som svensk distributör av eWON från HMS Networks erbjuder vi ett antal ledande och beprövade lösningar som blockerar all inkommande trafik men ger enkel och effektiv åtkomst ut ur företaget. Den kan till exempel programmeras centralt istället för lokalt på plats.

Remote Access-lösningar används inom en lång rad branscher. Läs hur en maskintillverkare inom förpackningsindustrin fick en flexibel och mer servicevänlig lösning

Läs mer om remote access och iiot-lösningar

Andreas Grünewald

Kontakt

Andreas Grünerwald

Key Account Manager
T: 070 609 26 38
E: agr@wexoe.se