Ewon Fjärraccess

Spara tid och pengar med hjälp av remote access

Med hjälp av fjärraccess kan en svensk process-tekniker sitta hemma i Sverige och åtgärda fel och brister på processutrustningen som befinner sig på andra sidan jorden. Det spar omkostnader, t.ex. flygresor och hotellvistelser – och säkerställer att processutrustningen snabbt kommer igång igen. En win-win-situation – för både maskinleverantörer och slutanvändare.
Fjärraccess / IoT
Med hjälp av digital teknik är det möjligt att sänka omkostnaderna och samtidigt göra ett företag ännu mer hållbart. Den digitala tekniken tillåter nämligen fjärraccess (fjärråtkomst) till produktionsutrustning som är placerad var som helst på jordklotet. Med hjälp av fjärraccess är produktionsutrustningen nämligen uppkopplad på internet – och via internet kan svenska tekniker övervaka och diagnosticera eventuella fel på utrustningen.

Låt oss ta ett konkret exempel. Ett indiskt mejeri har stora problem då hela produktionsapparaten ligger nere, och produktionen står helt stilla. Mejerichefen ringer till maskinleverantören – han vill snabbt ha hjälp att få igång produktionen igen.
Under normala omständigheter skulle den svenska maskinleverantören skicka en tekniker till Indien med nästa flyg för att lösa problemet på plats. Men med hjälp av fjärraccess kan teknikern i lugn och ro sitta hemma i sitt vardagsrum och lösa problemet på en gång. Det kommer i sakens natur spara maskinleverantören stora utgifter för flyg, hotellvistelser och lönekostnader till teknikern, som eventuellt skulle vara borta i en hel vecka för att lösa produktionsproblemet i Indien. På samma sätt kommer mejerichefen i Indien att sätta stort värde på blixtsnabb hjälp och support för att få igång produktionen igen. Som bekant kostar det pengar varje minut när produktionen ligger nere.

Kan göra produktionen mer hållbar
Den svenska teknikern har även möjlighet att – via sin arbetsplats i Sverige – optimera produktionsparametrarna i det indiska mejeriet. Han kan simulera produktionsförlopp med avseende på att göra produktionen mer hållbar. Det kan till exempel handla om att sänka mejeriets energiförbrukning, vattenförbrukning och användning av kemikalier i rengöringssyfte etc. Detta kan resultera i stora energibesparingar genom att byta till mer energisnåla motorer, frekvensomriktare, pumpar och fläktar.

Lös problemen INNAN de uppstår
I samband med serviceavtal och liknande kan många problem lösas innan de inträffar och produktionsapparaten går ner. Det är till exempel möjligt att med fjärraccess hålla ett vakande öka över produktionen och produktionsapparaturens status.

Specialisten Signe Back från Wexoe förklarar:

Eftersom produktionsapparaturen automatiskt loggar de mest relevanta produktionssiffrorna, innebär det att systemet till exempel kan spara viktiga uppgifter om hur länge en axel har körts. Den tid axeln varit i drift kan granskas av den svenska serviceavdelningen, som bara behöver logga in i systemet och läsa av de insamlade uppgifterna i molnet.

Hon fortsätter:

Om man till exempel är medveten om att en axel som kan köras i 5000 timmar behöver bytas ut, och datan visar att axeln varit i drift i 4000 timmar, kan maskinleverantören informera produktionsföretaget om att axeln ska bytas ut om 1000 timmar för att man ska undvika produktionsstopp. På samma sätt kan man skicka en ny axel till företaget med anvisning om hur den nya axeln ska monteras. På det sättet kan det förebyggande underhållet automatiseras ytterligare – vilket på sikt ger en mer stabil drift med färre produktionsomkostnader.

Fjärraccess kan rädda äktenskapet
Många äktenskap brister på grund av att process-teknikern ofta är ute och reser – för att lokalisera och lösa problem med processutrustning som kan finnas installerad i de mest avlägsna delarna av världen. Det kan även innebära stora omkostnader för den resande teknikern, som inte får träffa sin fru och sina barn så ofta som han skulle önska. Dessa utmaningar kan fjärraccess lösa.

Med hjälp av den nya tekniken kan process-teknikern faktiskt sitta hemma i Sverige och lösa de akuta problemen med produktionsmaskiner som finns placerade överallt på jordklotet, berättar Signe Back från Wexoe.

Sammantaget innebär det att antalet resdagar för process-teknikerna kan minskas betydligt, vilket i slutändan även är till nytta för miljön.

Alla branscher kan dra nytta av detta
Fjärraccess kan därför vara en fördel för en lång rad olika branscher, till exempel maskinindustrin, plastindustrin, livsmedelsindustrin samt läkemedels- och bioteknikbranschen. Det kräver bara att process-teknikerna uppdateras och utrustas med fjärraccess.

Med hjälp av fjärraccess uppnår man en mängd fördelar – både för maskintillverkaren och slutanvändaren. Samtidigt blir det möjligt att i högre utsträckning tänka in hållbarhet i produktionen, förklarar Signe Back, som är anställd hos Wexoe. Signe är specialist inom automation, fjärraccess och kommunikation mellan maskiner.

Nytt samarbete mellan HMS Nnetworks och Wexoe AB

Fjäråtkomst och fjärrhantering av industriell utrustning

För 6:e gången på sex år har Ewons fjärråtkomstlösning för PLC-maskinbyggare utsetts till bästa lösning av läsarna av Control Design Magazine.

Denna stora nyhet belyser också graden av förtroende som maskinbyggare och systemintegrerare har i Ewons produkter. Kombinationen mellan både våra Flexy och Cosy Gateways och Talk2M, vårt Secure Industrial Cloud, hjälper våra kunder att utveckla fördelarna med en helt ansluten maskin.  Läs mer

Ewon Remote-lösningar gör det möjligt att övervaka och kontrollera maskiner via internet.

Läs mer om Ewon

E-learning Flexy, Cosy och Netbiter

Jari Turja

Kontakt

Jari Turja

Commercial Engineer
T: 072 991 81 91
E: jtu@wexoe.se