Studio 5000 Logix Designer Version 33

Studio 5000 Logix Designer® version 33 från Rockwell Automation ger ökad produktivitet, utökad hårdvarusupport och mer intuitiv programmering.

Studio 5000 Logix Designer® 

Studio 5000 Logix Designer® är den enda mjukvara för konfigurerin, programmering och underhåll av hela Allen-Bradley® Logix 5000™ familjen och relaterade enheter.

Dess intuitiva moderna programmeringsmiljö ger användarna möjlighet att arbeta tillsammans för design och underhåll av sina system.

  • En mjukvara till alla discipliner – Säkerhet, Servo, Frekvensomriktare, Process och Diskret
  • Enkel konfigurering av enheter me grafiska wizards och automatgenererade variable
  • Enkel, modern programmeringsmiljö med multipla editorer och modulära progammeringsfunktioner för ökad produktivitet
  • Få snabb överblick över systemet med Logical Organizer och Controller Organizer-vyer – hjälper till att minimera felsökningstid
  • Skapa kod samtidigt med andra och jämför sedan och sammanfoga ändringarna
  • Skydda din design och din Logix-applikation med licensbaserade skyddsfunktioner, säkerställa att endast auktoriserade användare kan se, ändra eller köra skyddad kod
  • Logix Tag-based alarms tillåter användare att med högerklick på valfri tag eller struktur skapa ett larm. Ingen programmering behövs
  • Utökat bibliotek med säkerhetsinstruktioner för nätverksbaserad säkerhet och förbättrade servoinstruktioner för kinematik
  • Stöder skalbara säkerhetsfunktioner som optimerar lösningen för SIL2 resp SIL3
  • Erbjuder AutomationML för utbyte av data mellan Studio 5000 Logix Designer® och elektriska CAD-mjukvaror

Project Explorer erbjuder möjlighet till flera vyer för ökad flexibilitet för användarna. Integrerad Motion och integrerad Safety i en intuitiv miljö för enkelt utbyte av data.
Mer än 250 instruktioner för programmering av din applikation. Dessa går att sätta ihop för modular programmering.
Kraftfull och enkel för konfigurering av moduler som förenklar integrationen mellan dina enheter.

Läs mer