Peder Henriksen

Nyanställning

Wexøe ökar sitt fokus på Industrial Software och IoT och har därför från den 1 april 2022 anställt Peder Henriksen affärsutvecklingschef för mjukvaror.

Wexøe ökar sitt fokus på industriell mjukvara och IoT och har anställt Peder Henriksen som affärsutvecklingschef för detta affärsområde. Peder har mer än 20 års erfarenhet från Rockwell Automation och AVEVA.

Affärsområdet Industrial Software och IoT ska ses som en kombinerad förstärkning av de befintliga affärsområdena inom installation, högspänning, datacenterlösningar och industriell automation. I nära samarbete med systemintegratörer och Rockwell Automation är målet att bygga en stark position på marknaden för detta område i både Danmark och Sverige.