Nyanställning

Wexøe har i samband med uppstarten av det strategiska samarbetet mellan Wexøe och Festo  anställt Oliver Ahnstrøm som Produktchef på mekanisk automation. 

Oliver kommer från en position som produktchef hos en stor leverantör av automation, varigenom han har blivit väl förtrogen med OEM-marknaden. 

Med sin bakgrund som chefsingenjör har Oliver en bred teknisk förståelse och ett stort intresse för automation. 

Oliver står redo att hjälpa dig om du skulle ha några frågor om mekanisk automatisering: 

Oliver Ahnstrøm

oah@wexoe.dk 

Tlf: +45 28 69 06 17