Möjligheterna till leverantörsoberoende kommunikation via decentraliserad IO

Vi har i samarbete med Festo satt samman ett webbinarium där vi åskådliggör värdet av begreppet ”multikonnektivitet” och visar därmed hur enkelt det är att integrera Festos lösningar med komponenter från flera leverantörer. Festos distribuerade IO-lösning monteras på en decentraliserad plats och kan kommunicera med enheter från alla leverantörer till branschen. Se webbinariet och få mer kunskap om hur enkelt man integrerar Festos distribuerade IO/ventillösningar i sin befintliga lösning för automatisering – oavsett vilken systemleverantör man har valt.