Marknadens minsta kodläsare för industriellt bruk

En kompakt och användarvänlig EtherNet/IP-lösning™ som läser av 1D-, 2D-, och Direct Part Market-koder (DPM) inom industrin. Kodläsaren har en robust industriell konstruktion som även läser av skadade eller inkompletta symboler.

Den nya Allen-Bradley® (48CR Code Reader) är den minsta industriella kodläsaren på marknaden. Kodläsaren är i en robust industriell konstruktion och kan läsa 1D / 2D samt Direct Part Market (DPM) koder. Den kan även läsa de svåraste koderna i alla sammanhang. Kodläsaren är utrustad med den senaste tekniken för avkodning av även svårlästa och ofullständiga symboler under de värsta tänkbara förhållandena. Kodläsaren stöder Ethernet/IP™ och konfigureras antingen via Studio 5000 Logix Designer® Add-On Profile (AOP), eller via en inbäddad visuell WebConnect-webbläsare.