Nödkraftlösningar för datacenter

Wexøe är specialister på nödkraftslösningar. Vi har ett brett utbud av nödkrafts- och generatorsystem för öppna, slutna eller modulära system.

Nödkraftslösningar för datacenter: Säkerställer tillförlitlig drift i nödsituationer

Datacenter spelar en viktig roll i modern teknologisk infrastruktur och affärskontinuitet är av yttersta vikt. För att säkerställa oavbruten drift i nödsituationer är implementeringen av nödkraftslösningar väsentligt. Dessa lösningar fungerar som reservkraftkällor som slår in i händelse av strömavbrott eller andra nödsituationer, vilket säkerställer att datacenter kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott. Här är några viktiga aspekter av nödkraftslösningar för datacenter:

  • Nödgeneratorer: Nödgeneratorer är en nyckelkomponent i nödkraftslösningar. De kan producera el oberoende av det vanliga elnätet och aktiveras automatiskt vid elavbrott. Nödgeneratorer kan drivas av diesel, naturgas eller andra bränsletyper och kan ge tillräcklig kraft för att upprätthålla de kritiska funktionerna i datacentret. Nödgeneratorernas kapacitet måste vara tillräcklig för att klara förväntad belastning och möjliggöra expansion i framtiden.
  • Bränslekapacitet och tankningsplanering: För att säkerställa att nödgeneratorerna kan försörja datacentret under långvariga nödsituationer är det viktigt att ha tillräcklig bränslekapacitet. En noggrann bedömning av bränsleförbrukningen måste göras utifrån förväntad backuptid och belastningen i datacentret. Dessutom ska det finnas en plan för regelbunden tankning och underhåll av bränsleförsörjningen för att säkerställa att generatorerna alltid är redo att sätta igång.
  • Automatic Transfer Switches (ATS): ATS är avgörande för en sömlös övergång från den vanliga strömförsörjningen till nödgeneratorer i händelse av strömavbrott. ATS:er upptäcker automatiskt förlust av ström från elnätet och ansluter omedelbart datacentret till nödgeneratorerna. Detta sker utan manuella ingrepp och minimerar därmed stilleståndstid och driftstörningar.
  • Batteribanker och UPS: Även om nödgeneratorer är primära reservkällor, är batteribanker och UPS-system fortfarande viktiga i nödkraftslösningar. Dessa komponenter träder i kraft omedelbart när strömavbrott inträffar, vilket ger tid för nödgeneratorerna att starta och ta över strömförsörjningen. Batteribanker och UPS-system fungerar som en buffert och säkerställer en sömlös övergång mellan strömkällor.

Kontakta oss om du är intresserad av att få reda på mer

René Keller
Divisionschef Datacenter och IT infrastruktur
Tel. +45 6119 8008

rke@wexoe.dk

Bjørn Hansen
Datacenter och Nätverkspecialist
Tel. +45 40500460

bjh@wexoe.dk

Joakim Knutson

Joakim Knutson
Product Manager
Nätverkslösningar
Tel. +46 706997786

Skellefteå

jkn@wexoe.se

Marko Tuorilin

Marko Tuorilin
Key Account Manager
Tel. +46 (0)707 134 723

Lund/Göteborg

mtu@wexoe.se

Jan Hildeby

Jan Hildeby
Product Manager
Racksystem och Racklösningar
Tel. +46 708 202252

Stockholm

jhi@wexoe.se

Jan Källroos
Key Account Manager
Tel. +46 708202214

Stockholm

jka@wexoe.se