Viborg Gymnasium

Microsens - Sparar pengar - och plats

Koppar är dyrt – fiber är grönt

På Viborg Amtsgymnasium i Danmark, i samband med en omfattande renovering/nybyggnad, har man valt att använda fiber istället för koppar till sammanlagt 400 uttag för elevernas, lärarnas och det administrativa och tekniska personalens surfplattor och datorer. Denna lösning är inte bara praktisk och kostnadseffektiv, den är också extremt hållbar – och dessutom är fiber mer miljövänligt än koppar.

Framtidens smarta byggnadsstrukturer kommer att kräva mycket omfattande interna kommunikationsvägar. Det gäller särskilt inom utbildningsinstitutioner, där elever och studenter använder sina datorer och surfplattor som interaktiva undervisningsplattformar. Om man, som fallet är på det helt nya Viborg Amtsgymnasium, ska ge upp till 1 400 elever tillgång till internet, intranät och interaktiv undervisning, krävs en mycket omfattande kommunikationsinfrastruktur.

– Inom byggsektorn finns mycket invanda tankemönster, även när det gäller kommunikationsvägar i byggnader. Normalt skulle en installation som den i Viborg Amtsgymnasiums nya byggnader vara baserad på en HX-server som via en optisk ryggrad och ett antal UX-distributörer kommunicerar med enskilda användare med koppartråd den sista biten. Men koppar är faktiskt en dyr och miljöbelastande resurs, och varför använda koppar när fiber kan lösa uppgiften med högre hastigheter, till lägre kostnad, ökad tillförlitlighet – och i slutändan också mer miljövänligt.

Användningen av fiber har gått från att handla om ”the last mile” till att bli ”the last meter”. Med utvecklingen inom teknik, skarvlösningar och komponenterna i ett fiberoptiskt kommunikationsnätverk är fiberoptiska lösningar mycket lättare att installera än koppar. Dessutom undviker fiber hastighets- och avståndsgränser som koppar är begränsad av, särskilt på grund av ökade frekvenser och datatakter.

Sparar pengar – och plats

Det omfattande fiberoptiska nätverket på Viborg Amtsgymnasium omfattar totalt 400 mikroswitchar. Installationen har utförts av FiberMAN A/S, som – som namnet antyder – har specialiserat sig på fiberoptik. De 400 mikroswitcharna, som har levererats från tyska Microsens genom Wexøe A/S, kan var och en förse fyra uttag för datorer eller liknande produkter. Förutom de fysiska uttagen har mikroswitcharna också en port för exempelvis en WiFi-åtkomstpunkt, så lärare och elever kan få trådlös åtkomst till skolans nätverk. I uttagen finns också två datorkontakter och två vanliga 230VAC-uttag.

– Det är mycket smart av FiberMAN A/S att använda fiber ända ut till användarna. På detta sätt undviker man de fyra eller fem UX-lokaler som annars skulle behövas för de utrymmeskrävande korsfält som kopparinstallationer skulle kräva för lokal konvertering från fiber till koppar och vice versa. Istället har man lagt rör hela vägen från HX-servern till de enskilda uttagen, och fördelen med fiberoptiklösningen är bland annat att FiberMAN A/S har kunnat dra fibern hela vägen genom installationen fram till användarplatsen. Och eftersom man sparar UX-rummen kan det frigjorda utrymmet istället användas till exempelvis undervisningsändamål.

I en CAT6A-installation finns det på grund av höga datahastigheter en naturlig begränsning för hur långt signalen kan skickas via kopparanslutningar – vanligtvis högst 90 meter. Denna gräns finns inte på samma sätt för fiber. Dessutom är det en mer kompakt lösning eftersom en huvudföring kan innehålla 24 rör, var och en kan bära 12 fibrer. Eftersom rören har en yttre diameter på endast 3 mm, blir den totala lösningen mycket kompakt. Dessutom är optisk kommunikation i stort sett förlustfri, så förutom en mer praktisk lösning behöver man inte heller hantera den värme som genereras i kopparbaserade kommunikationslösningar. Det bidrar till att göra fiberoptik till en mer miljövänlig lösning.

-Vi har genomfört beräkningar för att ta reda på hur mycket billigare installationen på Viborg Amtsgymnasium har blivit jämfört med den beräknade entreprenadsumman för en motsvarande kopparlösning. Konkret har vi sparat hela 60 procent på installationskostnaderna. Det beror naturligtvis på den enkla metoden att blåsa igenom fibrerna i rören, liksom att ansluta fibrerna i Microsens mikroswitchar har gjorts enkelt med hjälp av Microsens ’SFP:er. Det finns alltså inget krångligt fiberoptiskt anslutningsarbete kopplat till installationen.

En typisk mikroswitch från Microsens innehåller uttag för två datorer/surfplattor. På Viborg Amtsgymnasium sitter mikrobrytarna lokalt i kabelkanalerna flankerade av två 230VAC-kontakter och två datorkontakter. Wexøe A/S har levererat 400 mikrobrytare, som har installerats av FiberMAN A/S, för projektet.

Mycket mer robust lösning

Fiberoptisk kommunikation har på några år utvecklats från att vara lite exotiska high-end lösningar till att bli enkel fibre-to-the-office lösning med mycket pålitlig och robust drift. I en fiberoptisk anslutning finns det idag sällan mer än 0,1 dB förlust. Kommunikationen mellan servern och användaruttagen är alltså i stort sett förlustfri.

– Dessutom har fibrer fördelen att skador sällan påverkar större områden. Om man till exempel tappar strömförsörjningen till ett UX-korsfält, skulle man kanske förlora 20 till 25 procent av kapaciteten. I fallet med fibrerna skadas vanligtvis bara ett fiberpar, och det kan man snabbt återställa.

Joakim Knutson

Kontakta mig om du är intresserad av att få reda på mer

Joakim Knutson
Product Manager
Tel. +46 (0) 706 99 77 86

jkn@wexoe.se