Viborg Gymnasium

Microsens

Koppar är dyrt – fiber är grönt

På Viborg Amtsgymnasium i Danmark, har man i samband med en omfattande ombyggnad/nybyggnation valt att bära fiber istället för koppar upp till totalt 400 uttag för elevernas, lärarnas och den administrativa och tekniska personalens surfplattor och PC. Lösningen är inte bara praktisk och prisvärd, utan också extremt robust – och då är fiber ”grönare” än koppar

Framtidens smarta byggnadsstrukturer kommer att kräva mycket omfattande interna kommunikationsvägar. Detta gäller särskilt på läroanstalter, där elever och studenter använder sina datorer och surfplattor som interaktiva undervisningsplattformar. Om man, som fallet är på helt nya Viborg Amtsgymnasium i Danmark, måste ge upp till 1 400 elever tillgång till internet, intranät och interaktiv undervisning, då krävs det en mycket omfattande kommunikationsinfrastruktur.

– Inom byggandet är det mycket vanetänkande, även när det gäller kommunikationsvägarna i byggnader. Normalt sett skulle en installation som den i Viborg Amtsgymnasiums nya byggnader baseras på en HX-server, som via en optisk stomme och ett antal UX-distributörer kommunicerar till de enskilda användarna med partvinnad koppar sista delen av vägen. Men koppar är faktiskt både en dyr och miljöskadlig resurs, och varför använda koppar när fiber kan lösa uppgiften i högre hastigheter, till en lägre kostnad, mer pålitlig – och i slutändan också mer miljömedveten.

Användningen av fiber har förändrats från att ta itu med ”den sista milen” till att bli ”den sista metern”. Med utvecklingen av teknik, skarvningslösningar och de komponenter som finns inne i ett fiberoptiskt kommunikationsnät är de fiberoptiska lösningarna mycket enklare att installera än koppar. Och samtidigt kringgår fiber de hastighets- och räckviddsbegränsningar som koppar utsätts för – särskilt som ett resultat av ökade frekvenser och datahastigheter.

Sparar pengar – och utrymme

Det ganske omfattende fiberoptiske netværk på Viborg Amtsgymnasium omfatter i alt 400 mikroswitche. Installationen er udført af FiberMAN A/S, der – som navnet indikerer – har specialiseret sig i fiberoptik. De 400 mikroswitche, der er leveret fra tyske Microsens gennem Wexøe A/S kan hver især forsyne fire udtag til computere eller lignende produkter. Mikroswitchene har ud over de fysiske udtag også en port til eksempelvis et WiFi access-punkt, så lærere og elever kan få trådløs adgang til skolens netværk. Der er i udtagene desuden to EDB-stik og to almindelige 230VAC-udtag.

– Det er rigtig godt tænkt af FiberMAN A/S at anvende fiber helt ud til brugerne. På den måde sparer man de fire eller fem UX-lokaler, som ellers skulle bruges til de noget pladskrævende krydsfelter, som kobberinstallationer ville kræve med lokale konvertering fra fiber til kobber og omvendt. I stedet er der ført rør hele vejen fra HX-serveren frem til de enkelte udtag, og fordelen ved fiberløsningen er blandt andet, at FiberMAN A/S har kunnet blæse fiberen hele vejen igennem installationen frem til brugsstedet. Og da man sparer UX-rummene, kan det frigjorte areal i stedet anvendes til eksempelvis undervisningsformål.

I en CAT6A-installation er der på grund af de høje datarater en naturlig grænse for, hvor langt man kan sende signalet i kobberforbindelser – typisk maksimalt 90 meter. Den grænse eksisterer slet ikke på samme måde for fiber. Det er desuden en mere kompakt løsning, da en hovedføring rummer 24 rør, som hver især kan bære 12 fibre. Da rørene har en ydre diameter på blot 3mmØ, så bliver den samlede løsning yderst kompakt. Desuden er optisk kommunikation stort set tabsfri, så ud over en mere praktisk løsning, slipper man også for at skulle bortskaffe den varme, som udvikles i kobberbaserede kommunikationsløsninger. Det er med til at gøre fiberoptikken til en grønnere løsning.

– Vi har udført beregninger på, hvor meget billigere installationen på Viborg Amtsgymnasium er blevet i forhold til den vurderede entreprisesum for en tilsvarende kobberløsning. Der er konkret sparet hele 60 procent på installationsomkostningerne. Det skyldes naturligvis den nemme måde at blæse fibrene igennem rørene på, ligesom tilslutning af fibrene i Microsens mikroswitchene er gjort let med brug af Microsens’ SFP’er. Der er altså ikke noget drilsk splidsearbejde forbundet med installationen.

En typisk mikroswitch från Microsens innehåller uttag för två datorer/surfplattor. På Viborg Amtsgymnasium sitter mikrobrytarna lokalt i kabelkanalerna flankerade av två 230VAC-kontakter och två datorkontakter. Wexøe A/S har levererat 400 mikrobrytare, som har installerats av FiberMAN A/S, för projektet.

Mycket mer robust lösning

På bara några år har fiberoptisk kommunikation utvecklats från att vara lite exotiska avancerade lösningar till att bli enkla fiber-till-kontoret-lösningar med extremt pålitlig och robust drift. I en fiberoptisk enhet idag är det sällan mer än 0,1 dB förlust. Kommunikationen mellan servern och användaruttagen är alltså i stort sett förlustfri.

– Det finns också fördelen med fibrer att skador bara sällan får genomslag på större ytor. Till exempel, om du tappar strömförsörjningen till en UX-korsning, kan du förlora 20 till 25 procent av kapaciteten. När det gäller fibrerna kommer i regel bara ett par fibrer att förstöras, och detta kan snabbt återställas.

Wexøe är dock förvånad över att branschen – och framför allt byggbranschen – inte är snabbare att ta till sig fiberoptisk kommunikation i samband med nybyggnation och ombyggnader. Region Midt i Jylland har dock varit väldigt visionära och man ser gärna över axeln på de goda lösningarna från utlandet. Och varför inte? Fiberoptik tar liten plats i installationen och kräver inget respektavstånd eller samtidig faktor. Dessutom kommer fiberoptik att kunna hänga med i den tekniska utvecklingen långt upp på den evolutionära stegen av datahastigheter. Och slutligen får man inte glömma att fiber till skillnad från koppar är en grön lösning, både produktionsmässigt och driftmässigt. Så förutom en robust och prisvärd lösning gör du också något bra för miljön genom att välja fibern framför kopparn.

Kontakta mig om du är intresserad av att få reda på mer

Bjørn Hansen
Datacenter och nätverkspecialist
Tel. +45 40500460

bjh@wexoe.dk

OBS: Jag pratar svenska