Vad är Industri 4.0?

Introduktion till den fjärde industriella revolutionen
Industri 4.0 representerar den fjärde industriella revolutionen, som kännetecknas av en omfattande digitalisering av tillverkningsindustrin. Begreppet myntades första gången i Tyskland och har sedan dess spridit sig globalt som en beteckning för den teknologiska utveckling som förändrar sättet företag producerar, hanterar och distribuerar produkter.

Kärnan i industri 4.0 är integrationen av digitala och fysiska teknologier, såsom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), machine learning, robotteknik och cybersäkerhet, i industriella processer.

Vad innebär övergången till industri 4.0?

Denna revolution möjliggör skapandet av smarta fabriker där maskiner och utrustning är nätverkskopplade och kan kommunicera med varandra. Genom att samla in och analysera data i realtid, kan företag effektivisera sina produktionslinjer, minska driftskostnader och öka produktkvaliteten.

Industri 4.0 innebär inte bara teknologiska framsteg utan också en förändring i företagskultur, där beslutsfattande stöds av dataanalys och prediktiva modeller. Med införandet av industri 4.0 kommer flera nyckelteknologier till förgrunden:

 • IIoT (Industrial Internet of Things): Möjliggör för maskiner och enheter att ansluta och utbyta data, vilket skapar ett nätverk av intelligenta system som kan övervaka, samla, utbyta och analysera information. Industrial Internet of Things innebär kopplingen till industrin genom applikationer med diverse industrimaskiner.
 • Machine learning: Tillämpningen av AI som ger systemen förmågan att automatiskt lära sig och förbättras från erfarenhet utan att vara explicit programmerade.
 • Cybersäkerhet: Skyddet av datorsystem och nätverk mot stöld av eller skada på deras hårdvara, programvara eller elektroniska data, samt från störning eller vilseledning av de tjänster de erbjuder.
 • Robotteknik: Användningen av robotar i tillverkningsprocesser för att utföra uppgifter med hög precision, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för mänskliga fel.
 • Industriell automation: Implementeringen av styrsystem, såsom datorer och robotar, samt informationsteknologi för att hantera olika processer och maskiner inom industrin, vilket bidrar till en ökad effektivitet och minimerar behovet av mänsklig intervention.
 • SMART maskiner från Rockwell: Dessa avancerade maskiner utrustade med Rockwell Automation-teknik integrerar sömlöst med industri 4.0-miljöer, erbjuder förbättrad datainsamling, analys och kommunikation över nätverk. Genom att använda inbyggd intelligens och anslutningsmöjligheter kan SMART maskiner förutse underhållsbehov, optimera produktionsflöden och öka den övergripande produktiviteten och effektiviteten i tillverkningsprocesser.

Hur industri 4.0 påverkar industriföretag?

Industri 4.0 har en omvälvande effekt på industriföretag genom att erbjuda nya möjligheter till innovation, effektivitet och anpassningsförmåga. Företag kan i och med industri 4.0:

 • Öka produktiviteten: Genom automatisering och optimering av produktionsprocesser.
 • Förbättra flexibiliteten: Genom att snabbt anpassa sig till marknadsförändringar och kundbehov.
 • Stärka cybersäkerheten: Genom att implementera avancerade säkerhetssystem för att skydda kritisk infrastruktur och data.
 • Förbättra beslutsfattandet: Genom att utnyttja dataanalys och realtidsinformation för att fatta mer informerade beslut.
 • Övervakning av processer: Med hjälp av Allen-Bradley-utrustning kan företag kontinuerligt övervaka och analysera sina produktionsprocesser. Detta möjliggör en tidig upptäckt av eventuella avvikelser eller ineffektiviteter, vilket bidrar till att minimera driftstopp och underhållsbehov. Genom denna kontinuerliga övervakning kan företag säkerställa att deras produktionslinjer opererar vid optimal effektivitet och kvalitet.

För företag som strävar efter att ligga i framkant inom sin industri är det avgörande att förstå och implementera principerna och teknologierna bakom industri 4.0.

Från ångkraft till digitalisering, historien om de tre industriella revolutionerna innan industri 4.0

Första industriella revolutionen

Den första industriella revolutionen inleddes i slutet av 1700-talet och var centrerad kring införandet av mekaniska produktionsanläggningar med vatten- och ångkraft. Detta skifte markerade övergången från manuellt arbete till mekaniserade processer, vilket ledde till en betydande ökning av produktionseffektiviteten. Textilindustrin var bland de första att genomgå denna transformation, där uppfinningar som spinnmaskinen och mekaniska vävstolar revolutionerade tillverkningsprocessen.

Andra industriella revolutionen

Under den andra industriella revolutionen, som sträckte sig från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, introducerades elektricitet, vilket möjliggjorde massproduktion. Denna era kännetecknas av framväxten av stålproduktion, oljeraffinering och den utbredda användningen av elektrisk kraft. Henry Fords introduktion av löpande bandet för bilproduktion är ett ikoniskt exempel på denna tids innovationshöjdpunkter, vilket ytterligare accelererade produktionstakten och sänkte kostnaderna.

Tredje industriella revolutionen

Den tredje industriella revolutionen, ofta kallad den digitala revolutionen, tog fart under senare delen av 1900-talet. Denna period kännetecknades av övergången från analoga till digitala tekniker, med datorer och internet som de främsta drivkrafterna. Utvecklingen av halvledarteknik, persondatorer, och senare internet, transformerade inte bara industriell produktion utan också samhället i stort genom att möjliggöra global kommunikation och informationsutbyte i en aldrig tidigare skådad skala.

Dessa tre revolutioner lade grunden för den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, som kombinerar digitala och fysiska teknologier för att skapa smarta och nätverksanslutna produktionsmiljöer. Genom att förstå de tidigare industriella revolutionernas betydelse och inverkan kan företag bättre navigera den nuvarande digitala transformationen och framtidssäkra sina verksamheter.

Gör er redo för industri 4.0 med Wexoe och Rockwell Automation

Med SMART-maskiner från Rockwell Automation, inklusive de pålitliga Allen-Bradley produkterna, erbjuder Wexoe just den teknologiska lösningen ni behöver. Dessa avancerade system är designade för att inte bara effektivisera era produktionsprocesser genom automatisering och optimering, utan även att ge er möjligheten att övervaka och förbättra era operativa processer i realtid.

Genom att implementera dessa lösningar i er verksamhet kan ni dra nytta av förbättrad datainsamling, djupgående analys och ökad kommunikation över hela ert nätverk. Detta leder inte bara till en ökning i produktivitet och flexibilitet, utan stärker också er cybersäkerhet och förbättrar ert beslutsfattande med hjälp av insikter baserade på realtidsdata.

Tony Annell

Har du frågor eller en utmaning som du vill ha stöd med?

Kontakta

Tony Annell
Divisionschef
T: 070 609 26 10
E: tan@wexoe.se