Elektrisk Automation

Allt behöver inte nödvändigtvis vara pneumatiskt

Wexøe ingick nyligen ett distributionsavtal med Festo där Wexøe positioneras som distributör av Festos lösningar för elektrisk automatisering, vilket tillsammans med en grundläggande lösning från Festo kan kombineras med valfritt styrsystem, t.ex. från Rockwell Automation.

Ett distributionsavtal som Festo nyligen ingick med Wexoe AB kommer att hjälpa Festo att positioneras på den svenska marknaden ifråga om mer än pneumatiska lösningar genom att det även främjar Festos lösningar inom Elektrisk Automatisering (EA), inklusive det stora utbudet av axelmekanik, som är unikt baserat på multikonnetivitet – det vill säga att det är öppet för att med en Festolösning i botten fritt välja styrsystem ovanpå, liksom det är möjligt att kombinera med andra enheter än Festos egna – i sann multikonnektivitet. 

Det ligger också i sakens natur att detta underlättar digitaliseringen och den allt populärare användningen av öppna standarder, där processingenjörer är fria att välja mellan protokoll, fysiska domäner och producenter för att uppnå bästa möjliga lösningar inom automatisering och för processer. Det är också andan i industri 4.0 och de IIoT-program som sprider sig i flera branscher.  

Det ligger i tidens anda att tänka grönt, och i detta sammanhang är de elektriska lösningarna också enastående. Inom ställdonssystem är den elektriska domänen framträdande, då man kan styra positionering ner till några grader eller bråkdelar av en millimeter – det vill säga inte mer förflyttning än exakt vad som behövs. De elektriska lösningarna har ofta mycket lägre förluster än den pneumatik som många förmodligen automatiskt förknippar Festos namn med. Tryckförluster är ett känt fenomen i tryckluft och/eller vakuum, så även om de pneumatiska komponenterna kan vara billigare vid förvärv, kan man vinna förmögenheter i driften genom användning av elektriska enheter och indikeringsanordningar.  

Wexoe AB är en strategisk partner för Festo och en mycket viktig del av den flerkanaliga distributionsstrategi som Festo implementerar världen över. Wexøes team av automations- och processspecialister kan med sitt stora kunnande om automatisering och IIoT tillföra ytterligare värde till Festo, såväl som kompletterande produkter och tekniker från Wexøe ger ytterligare värde till Festo. 

Detta är till stor nytta för kunderna som i Wexøe nu har en komplett partner inom mekanisk och elektrisk automation, och för rådgivning och hjälp i projektets alla faser – från de första skisserna, genom design och projektering tills den färdiga maskinen har testats, körts in och tagits i drift, säger Fredrik Nylén Channel Manager hos Festo.   

 – Festo kommer fortsatt att ta hand om de större och komplexa OEM-kunderna på den svenska marknaden. Wexoes styrka ligger i att kunna betjäna de kunder som främst befinner sig inom, men inte är begränsat till, segmentet för små och medelstora företag. 

Wexoes tekniskt kompetenta medarbetare erbjuder support och hjälp för utveckling inom lösningar som spänner brett från automatiserade lösningar, pneumatisk konvertering av protokoll, fjärråtkomst och andra industriella komponenter som kompletterar, såsom inkapslingar. Dessutom har vi en egen monteringsavdelning och effektiv logistik som gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning som tar en mycket konkret utgångspunkt i ett verkligt behov, bedömer Oliver Ahnstrøm, som med sin bakgrund som chefsingenjör med rätta har valts ut som produktchef ansvarig för Festo-programmet hos Wexoe.  

Som marknadsspecialist på Wexoe skall Oliver Ahnstrøm säkerställa att kunderna får optimala automations- och processlösningar, där Festos produkter används som ett tillskott från de agenturer Wexoe råder över för att stödja Festos lösningar.

Jari Turja

Har du frågor eller en utmaning som du vill ha stöd med?

Kontakta

Jari Turja
Commercial Engineer
T: 072 991 81 91
E: jtu@wexoe.se