Festo axelmekanik med bred kompatibilitet

Multikonnektivitet med Festos axelmekanik 

Vi har i samarbete med Festo skapat en presentation där vi åskådliggör värdet av begreppet multikonnektivitet och därmed hur enkelt det är att integrera Festos lösningar med komponenter från flera leverantörer. 

Festo är Europas ledare inom axelmekanik och är känt för hög kvalitet. Lösningarna från Festo är grundligt testade, väldokumenterade och levereras samlat. 

Titta på videon och få större kunskap om axelmekanik och förflyttning i allmänhet, såväl som hur enheterna väljs och dimensioneras optimalt i förhållande till varandra – och uppgiften. 

Läs också om innovation baserat på naturens egna designer