Ny Connected Components Workbench Software ver. 20

Connected Components Workbench Software Version 20.01

Snabbare tid till marknaden med förbättrad prestanda, bättre anslutning och förbättrad säkerhet. Programmera styrenheterna Micro850® och Micro870® 2080-Lx0E för ökad produktivitet.

Få större programmeringseffektivitet med den senaste versionen:

• Stöd de nya Micro850®- och Micro870®-kontrollerkatalogerna 2080-Lx0E med förbättrad prestanda och ny kapacitet
• Enkla konfigurationer med ytterligare DNP3 och utökade DF1-kommunikationsalternativ
• Spara tid genom snabbare dataöverföringshastighet med uppladdnings- och nedladdningsprestandaförbättringar med 23 % respektive 40 %
• Förbättra systemsäkerheten med det nya lösenordet set/verifiera och användarprojekt kryptering/dekryptering i minnesmodulen