Ny motorskyddsbrytare och effektbrytare från Allen-Bradley ersätter befintliga typer

Allen-Bradley meddelar att motorskyddsbrytaren 140M storlek C och D kommer att fasas ut och ersättas av 140MT storlek C och D plus att effektbrytaren 140U ersätts av 140UT. Den nya versionen av motorskyddsbrytare och effektbrytare hjälper till att säkerställa att det automatiserade systemet blir tekniskt uppdaterat och därmed fungerar optimalt.

Allen-Bradley meddelar att motorskyddsbrytaren 140M storlek C och D såväl som effektbrytaren 140U kommer att fasas ut och ersättas av 140MT storlek C respektive D, såväl som 140UT. De nya versionerna av motorskyddsbrytare och effektbrytare hjälper till att säkerställa att det automatiserade systemet blir tekniskt uppdaterat och därmed fungerar optimalt. 

Både motorskyddsbrytare och effektbrytare utgör kritiska delar i en automatiserad produktionsanläggning. Det är viktigt att motorskyddsbrytare och effektbrytare uppgraderas med den senaste tekniken för att säkerställa att produktionen löper smidigt och att risken för oplanerade stopp i produktionen reduceras. 

Motorskyddsbrytare och effektbrytare som är baserade på den senaste tekniken bidrar till att förbättra produktiviteten och förlänga befintlig utrustnings livslängd. 

Rockwell Automation meddelar att Allen-Bradleys motorskyddsbrytare 140M storlek C och D, såväl som effektbrytare 140U kommer att ersättas med början i 2022 av 140MT storlek C respektive D och brytare 140UT. 

Dessutom rekommenderas det att man redan nu byter ut de motorskyddsbrytare och effektbrytare som skall fasas ut för att skydda sig mot oönskade driftstopp och optimera produktionen. 

Se i den här översikten, vilka komponenter som fasas ut och vad de ersätts med.

Länk till SCCR

Länk till produktens status för livscykel