450L GuardShield POC säkerhetsljusridå med CIP Safety Ethernet/IP anslutning

Nu introduceras världens första säkerhetsljusridå på CIP Safety över Ethernet/IP. CIP Safety över Ethernet/IP gör det möjligt att få värdefull information från tillverkningslinjen hela vägen till koncernledning över standard Ethernet. 

Nu har du full kontroll och information över Ethernet/IP för Rockwells säkerhetsljusridå

450L GuardShield™ POC Säkerhetsljusridå från Rockwell Automation baserar sig inte som andra på en sändar och mottagarenhet. 450L Guardshield använder samma ridå men olika elektronik enheter för respektive sändare eller mottagare. Detta gör exempelvis reservdelshållningen enklare då samma ljusridå kan sitta som både sändare och mottagare. Utöver detta så har man alla funktioner som man kan behöva såsom Blankning, Muting kaskadkoppling etc. Varje ljusridå har dessutom inbyggt inriktningslaser för enklare injustering vid installation.

Se video för hur man sätter upp ljusridån i Studio 5000.