Tag Archive for: Panelview 5000

PanelView 5000

PanelView 5000

Vi kan nu leverera PanelView 5510 och 5310

För att hjälpa dig att optimera produktiviteten har Allen-Bradley utvidgat PanelView ™ 5000-portföljen av grafiska terminaler och Studio 5000 View Designer®-programvaran. Studio 5000 View Designer-programvara ingår som en del av Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment. Integreringen av hårdvara och mjukvara hjälper dig att enkelt bygga moderna applikationer och göra data-driven beslut snabbare.

  • Nya paneler i Panelview 5000 serien
  • 6.5”, 7”W, 9”W, 10.4”, 12”W, 15”, 19” varianter.
  • Resistiv touchskärm med navigations knapp, med eller utan tangenter
  • 1.46 GHz dual-core processor, 1 Gb RAM, 4 Gb Flash
  • Hanteras I den nya Studio 5000 View Designer
  • Supporterar upp till 4 CPU’er
  • Supporterar 100 Bilder och 1000 larm
  • Supporterar nya Logix tag-baserade larm med databasen i PLC’n
  • Device Level Ring Ethernet
  • Nu med  PDF läsare

Nu med Video uppspelning

Mer information

PanelView-5310-front- Rockwell Automation

Panelview 5000 hjälper till att optimera er produktivitet

To help you optimize productivity, Allen-Bradley has expanded the PanelView™ 5000 portfolio of graphic terminals and Studio 5000 View Designer® software. Studio 5000 View Designer software is included as part of the Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment.®

Panelview 5000 allows engineers to enter configuration information only once and leverage it across the entire automation design system. The integration of hardware and software helps you build modern applications more easily and make data-driven decisions faster. Read full Press Release here