Tag Archive for: Compact Logix

Ny Allen-Bradley-controller ger produktionsoperatörerna bättre beslutsunderlag

Allen-Bradleys CompactLogix 5480-styrning kombinerar Logix-styrning och Windows-datorlösning i en och samma plattform

Rockwell Automations nya Allen-Bradley CompactLogix 5480-styrning ger personalen bättre förståelse för produktionen så de kan ta mer välgrundade beslut. Systemet parar ihop Logix-styrningen med operativsystemet Microsoft Windows 10 IoT Enterprise till en enda plattform så att personalen får upp maskininfon vid källan.

”Styrsystemet hämtar rådata från maskinen och ger personalen värdefull information direkt på maskinnivå”, säger Jason Shaw, global product manager för controllers på Rockwell Automation. ”Får personalen i produktionen sådan information, så kan de fatta smartare, snabbare beslut. Resultatet blir att de reagerar bättre vid problem och i slutändan ökar produktiviteten i ett uppkopplat företag.”

Controllern kan minska fördröjningar genom att hämta realtidsdata på maskinnivå. Användarna kan få upp styr- och reglerinformationen vid källan och övrig information kan skickas upp i företaget eller till molnet. Möjligheten att köra Windows-applikationer lokalt i anläggningen minskar även behovet av en separat dator på fabriksgolvet så att maskinen tar upp mindre plats.

”Företag som implementerar industriell IoT-teknik kan tyvärr inte längre välja mellan molnbaserade och lokala arkitekturer – båda behövs”, säger Matthew Littlefield, president and principal analyst på LNS Research. ”Tillgång till styrsystemsdata på maskinnivå och insikter från molnet är en förutsättning för det snabba beslutsfattande som många företag vill ha.”

CompactLogix 5480-controllern stöder applikationer med upp till 150 rörelseaxlar. Det gör den perfekt för storskalig förpackning och konvertering, tryck- och webbapplikationer där förenklad arkitektur och mindre utrymmesbehov är en fördel. Styrsystemet ger även snabbare avscanning och uppdatering av rörelseförlopp som förbättrar maskinflödet.

Controllern har flera olika säkerhetsfunktioner som användarautentisering och -behörigheter, rollbaserad access och digitalt signerad kryptering. Då Windows körs fristående från styrningen, så påverkar avbrott i operativsystemet varken maskin eller styrning av linjerna.

Microsoft är Strategic Alliance-samarbetspartner i Rockwell Automation PartnerNetwork-program.