Tag Archive for: 440G-EZ

Elektromekanisk säkerhetslåsbrytar skyddar för oplanerade stopp och ger ökad produktivitet

Den nya elektromekaniska säkerhetslåsbrytaren, 440G-EZ, är framtagen till att skydda för oplanerade stopp och därmed ge ökad 
produktivitet, effektivitet och samtidigt garantera personsäkerhet. 

Allen-Bradley® Guardmaster® säkerhetsbrytare från Rockwell Automation® hjälper till att skydda personal, processen och komponenter genom att fysiskt låsa säkerhetsdörrar, enbart tillåta access till farliga utrymmen när utrymmet är säkert.
Den nya 440G-EZ, elektromekaniska säkerhetslåsbrytaren är framtagen till att skydda för oplanerade stopp och därmed ge ökad produktivitet, effektivitet och samtidigt garantera personsäkerhet.
Den elektromekaniska säkerhetsbrytaren 440G-EZ är en kostnadseffektiv låsfunktion som kombinerar en magnetisk “Power to Lock” (PTL) låsfunktion med en 500 N hållkraft med en feljusteringstolerans på ±5 mm.

440G-EZ är avsedd att användas på alla typer av säkerhetsdörrar, är TÜV-certifierad upp till Cat 4, SIL 3, PLe – högsta nivån för säkerhetsapplikationer – och kan seriekopplas med andra säkerhetskomponenter med bibehållen säkerhetsklass.

440G-EZ är en liten kompakt säkerhetsbrytare med flera montagemöjligheter (ytmonterad eller spolsäkert) och anslutningsalternativ inkl 5-pin eller 8-pin M12 kontakt för en optimal och flexibel installation.
Den magnetiska “Power to Lock” låsfunktionen tillför stabilitet och reducerar felinriktning och oönskade felsignaler.

För att förenkla installation, felsökning och underhåll har 440G-EZ inbyggd LED diagnostic som indikerar status på brytaren samt status på utgångssignalen (OSSD) är låst eller olåst.
Allen-Bradley® Guardmaster® 440G-EZ säkerhetsbrytare är designade efter globala standarder för hög tillförlitlighet, stabilitet och kvalitet.
Våra innovative produkter hjälper till att skydda människor, maskiner och miljö samtidigt som de maximerar drifttiden.

Ladda ned brochyren