spara tips

Superenkla tips för att spara energi – Wexoe AB

Även små förändringar, eller insatser för att spara energi i vår vardag, kan bidra till att bekämpa klimatutmaningar

På Wexoe har vi både stora och små lösningar, som främjar ett bättre klimat och en grönare omställning.

Vi har samlat ett antal mindre tips, på hur du som maskinägare – med en ganska liten insats – kan spara energi och samtidigt minska CO2-utsläppen.

Frekvensomriktare / Mjukstartare

Följande tips och idéer handlar om hur du kan göra en stor energibesparing, genom att använda en frekvensomriktare, en mjukstartare eller ett sinusfilter.

Det här är ett enkelt sätt, som inte bara hjälper dig till betydande energibesparingar på lång sikt. Motorn skyddas även mot de höga strömspikarna.

  • Använd en frekvensomriktare på alla dina motorer. Fördelen är att du undviker höga startströmmar, och att du genom en justering av hastigheten uppnår en lägre strömförbrukning på lång sikt.
  • Låt motorn starta långsamt upp/ner i varvtal
  • Låt . Alternativt kan du stoppa motorn/motorerna helt.

Mjukstartaren SMC-3 löser också uppgiften i många fall, om du inte  måste köra med en viss hastighet, eller flera olika hastigheter.

Pneumatik

Följ tipsen nedan och spar energi.

Överväg om en elektrisk rörelse, från Festos elektriska ställdonsprogram, kan ersätta en pneumatisk cylinderrörelse. Du kan, med Festos TCO-kalkylator, få en uppfattning om huruvida detta är en fördelaktig lösning för dig:  Länk till TCO-kalkylator

Spara energi – sänk trycket: Kom överens med produktionen/operatören om att lufttrycket ska ändras. Vrid ner huvudregulatorn långsamt. Vrid upp från ½  bar till 1 bar, om produktionen rapporterar att en cylinder eller en process har stoppats.

Du kan spara energi om du väljer en luftcylinder med fjäderretur, alternativt om du kör med lägre lufttryck under luftcylinderns returrörelse. Du kan använda Festos verktyg ”
Cylinder Air Consumption om du vill se hur mycket luft – och därmed energi – din pneumatiska lösning kräver.

Vakuumet är en enorm strömförbrukare i det pneumatiska sammanhanget. Spara energi genom att använda en vakuumregulator som kan hålla vakuumtrycket så länge som möjligt.

Använd luftslangar med den exakta storleken och längden som uppgiften kräver. Då behöver slangarna inte fyllas med mycket luft, innan cylindern rör sig och tryckförlusten minimeras.

Du kan väldigt ofta flytta en ventil nära en cylinder. Och i många fall lönar det sig att använda en ventil som är av rätt storlek – inte för stor.

Förutom dessa tips kanske du vill ladda ner Festos energiguide.

Pneumatisk automation kontra Elektrisk automation

Vi har just hållit ett webinar, där vi pratar om elektrisk automation kontra pneumatisk automation, samt om för- och nackdelarna med dessa båda tekniker. Detta kan hjälpa dig att välja den mest energieffektiva lösningen för dina specifika behov.

Jari Turja

Har du frågor eller en utmaning som du vill ha stöd med?

Kontakta

Jari Turja
Commercial Engineer
T: 072 991 81 91
E: jtu@wexoe.se