microcontrol

Reducerad utvecklingstid och ökad produktivitet för maskinbyggare

Efterhand som industrins behov ökar, applikationskraven förändras och dagens teknik förbättras, har Rockwell Automation utökat kapaciteten i sitt Micro Control system. Dette ger dig möjlighet att anpassa ditt styrsystem och koppla enkelt samman dina komponenter.

Anpassa ditt styrsystem och koppla enkelt samman dina komponenter.

Efterhand som industrins behov ökar, applikationskraven förändras och dagens teknik förbättras, har Rockwell Automation utökat kapaciteten i sitt Micro Control system. Rockwell Automations Micro Control system är designat för små som stora ”stand-alone” maskiner och erbjuder en kostnadseffektiv, anpassningsbar lösning för maskinbyggare. Rockwell Automations Micro Control system erbjuder reducerad utvecklingstid och ökad produktivitet med enkel nätverksanslutning och innovativ programmeringsmjukvara.

Kärnan i Rockwell Automations Micro Control system är att styrsystem, frekvensomriktare, operatörsterminaler, säkerhet och servosystem programmeras/ konfigureras från en och samma mjukvara.

Använd Rockwell Automations interaktiva broschyr som beskriver innehållet i Micro Control.