VariaPro

Ny koppling uppfyller alla krav för användning i tåg i hela Europa

Den nya kopplingen från Hummel, VariaPro Rail, har godkänts enligt brandskyddsstandarderna DIN EN 45545-2 och 45545-3. Det betyder att den kan användas utan begränsningar i alla tåg i Europa.

Brandsäkerheten är extremt viktig i järnvägssammanhang. Så långt det är möjligt ska alla komponenter och material förhindra att en ev. brand sprider sig. När metallkopplingar testas fokuserar vi speciellt på plastinsidan. Vid brand ska kopplingen kunna stå emot lågorna i minst 15 minuter (= brandklass E15). VariaPro Rail klarar lågor ännu längre tid.

I Hummelkopplingar som konstruerats för tåg används insida av EPDM. Därför kan kopplingarna utan problem användas i temperaturområdet -40 oC upp till +150o C. Dessutom uppfyller kopplingarna de höga täthetskraven IP68 – upp till 10 bar.

VariaPro är gjord i en mycket utrymmessnål smal design i mässing och har EMC-anslutning som standard och finns i fyra storlekar: M20, M25, M32 och M40 som täcker kabeltvärsnitt från 7-32 mm.

För ytterligare information kontakta Wexøe A/S, Flemming Valentin Erichsen på
tel. 4546 5800/2011 0443.