Uppdatering av mjukvaran i Studio 5000 ökar designmöjligheterna i projekten

Ingenjörer inom industrin kan både designa maskiner och processer mer effektivt och omtolka vad som är möjligt i designprojekt med hjälp av de nya tilläggen till designprogramvaran Studio 5000. Rockwell Automation har förbättrat mjukvaran med två viktiga uppdateringar.
Det nya Simulation Interface-verktyget kan verkligen förändra hur användare designar, validerar och driftsätter system med hjälp av digitalisering. Verktyget ansluter ett systems verkliga eller virtuella styrenhet till avancerade simulerings- och modelleringsverktyg. Användarna kan därefter simulera hur produkter eller processer med dynamiska egenskaper kommer att uppföra sig i produktionen. Genom att designa, testa och justera system virtuellt kan användarna uppnå betydande tids- och kostnadsbesparingar när det gäller fysisk konstruktion, testning och rekonstruktion av system. De kan även testa och prova system på sätt som inte är fysiskt eller ekonomiskt möjligt i en normal fysisk designmiljö.Simulation Interface-verktyget använder Functional Mock-Up Interface-standarden för att förenkla anslutningar till simuleringsmodeller som använder samma standard. Dessutom är verktyget helt kompatibelt med MATLAB Simulink för direkta anslutningar mellan ett Logix-program och en simuleringsmodell.Verktyget Application Code Manager (ACM) har uppdaterats för att utöka de befintliga produktivitetsfördelarna.En ny redigerare för dokumentmallar kan spara tid för användare eftersom den genererar dokumentation av användarens projekt automatiskt. Användarna behöver endast skapa en mall och platshållare för data och därefter fyller ACM i data automatiskt när ett projekt avslutats.

En ny importfunktion kan även hjälpa användarna att spara tid och minska antalet korrigeringar. ACM kan nu importera information från verktygen Integrated Architecture® Builder eller Architect för att skapa en styrenhets hårdvaru-I/O-träd automatiskt. Detta minskar dubbelarbete mellan designverktyg.