Casestory: Nytt kyllösningssystem på Landssygehuset på Färöarna